Tag højde for ventilationen fra projektets start

Housezero kontorområde

Vil du forbedre luftkvaliteten i din bygning, reducere klimaaftrykket, optimere drift og vedligehold eller fremme bygningsudtrykket? Ved at vælge de rigtige løsninger i projektets tidlige faser kan de tilpasses det generelle bygningsdesign og gøre det så optimalt, som muligt. Her kan du læse mere om, hvorfor tidlig projektering er afgørende, når du designer et byggeri med naturlig og hybrid ventilation.

”Den bedste måde for arkitekter, ingeniører, rådgivere og bygherrer at skabe fuldt udbytte af ventilationsstrategien er ved at planlægge den fra starten i stedet for at indtænke den senere i projekteringsfasen.”
Jannick K. Roth

Jannick K. Roth

Head of Building Performance Engineering

Det rette udgangspunkt

Som med de fleste ting i livet giver mere planlægning bedre resultater. Det samme er gældende, når naturlig og hybrid ventilation skal bringes i spil. Systemer, der så problemfrit som muligt integreres i bygningens design, vil altid producere de bedste resultater. Dette skyldes, at overvejelser om ventilationsstrategier tidligt i projektfasen giver arkitekter og ingeniører mulighed for at overveje en mangfoldighed af designelementer og -materialer fra begyndelsen. Ved at indtænke effektive HVAC-løsninger fra starten kan du sikre, at systemerne er bedst muligt tilpasset dit byggeri. Dette kan blandt andet omfatte positionering og placering af vinduer samt bygningens orientering – dvs. hvor den er placeret i forhold til solen og dominerende vindstrømme. At forstå disse elementer er afgørende, og med den rette ventilationsstrategi er det muligt at udnytte naturlige luftstrømningsveje og dermed opnå en konstant strøm af cirkuleret luft. Denne tilgang hjælper ikke kun med at reducere emissioner i forbindelse med hybrid ventilation, da der dermed kræves mindre energi for at drive airconditionenheder. Det betyder også, at ventilationen kan prioriteres uden at gå på kompromis med bygningens æstetik. Derudover kan denne holistiske tilgang understøtte andre miljøvenlige aspekter af byggeriet, såsom lavemissionsmaterialer og lavenergi LED-belysning.

Bliv klogere på fordelene ved hybrid ventilation
Birkerød Gymnasium

Skal du bruge naturlig ventilation i dit projekt?

Vores dygtige team af specialister kan guide dig med råd og vejledning fra start til slut i projekteringsfasen, herunder identificere både fordele og potentielle faldgruber for dit byggeri, så du kan levere et sundere og mere energieffektivt indeklima for alle involverede.

Fokus på det omgivende klima

Den effektivitet, du opnår i forbindelse med naturlig og hybrid ventilation, kan påvirkes væsentligt af lokale klimaforhold. En grundig projektering kan understøtte identificeringen af klimaet i forhold til bygningens placering, hvilket er afgørende i forhold til at fastlægge den optimale strategi for naturlig ventilation. På den måde hjælper det dig med at designe bygninger i bedst muligt samspil med det lokale klima og vejrforhold. Dette omfatter blandt andet en forståelse af retningen og hastigheden af dominerende vinde, mængden af solstråling, som rummene kan modtage, samt svingninger i temperatur- og luftfugtighedsniveauer. Alt sammen faktorer, der kan kan have betydelig indflydelse på bygningens samlede energibehov. Identifikation af årstidernes skiften er derfor relevant at overveje allerede fra projektets start. Har du brug for mere vejledning til den tidligere designfase? Se vores guide til hvordan du designer naturlig ventilation med vores beregnere.

Guide: Sådan designer du til naturlig ventilation med vores beregnere
Rocky Mountain Institute 01 Web

Energioptimering og reduktion af emissioner

At udtænke nye tilgange til bæredygtigt byggeri er ikke en ny idé, og opdateret lovgivning samt skærpede forbrugerkrav har skabt en fornyet interesse for designstrategier, der kan reducere bygningers klimaaftryk. Dette gælder også for HVAC-systemer, der ofte kræver betydelige mængder af energi. En bygnings energieffektivitet spiller som oftest en vigtig rolle i designprocessen. At forstå dette allerede i de tidlige faser tillader optimal udnyttelse af bygningens eget passive køle- og opvarmningspotentiale. Gennem denne tilgang opnår du større kontrol over temperaturen og energiforbruget fra begyndelsen og dermed skabe bedre betingelser for energioptimering samt reducere behovet for dyre eftermonteringer. Det er vigtigt at huske på, at hvis HVAC-løsningerne ikke overvejes fra begyndelsen, kan valget af mindre pålidelige og emissionstunge løsninger underminere bæredygtighedsmålene. Derfor er tidlig planlægning af ventilationen vigtig, valget af lavenergisystemer er afgørende, når du forsøger at spare energi og reducere emissioner.

Kita Travemunde Web 05
Carroll Hall

Komfort er afgørende

Tidlig planlægning kan have en betydelig indflydelse på bygningens samlede brugerkomfort, især når det kommer til indendørs luftkvalitet og adgangen til frisk, cirkuleret luft. WindowMasters systemer kan eksempelvis anvendes til at implementere tværventilation og passiv opdriftsventilation, hvilket sikrer et konstant behageligt indeklima.

Læs mere om disse naturlige ventilationsstrategier

At fremme et behageligt arbejdsmiljø er også afgørende for sundheden og trivslen hos bygningens brugere. Ved at bringe frisk luft ind udefra og udskifte den indendørs luft bidrager det til at holde indeklimaet sundt og rent. Varm eller fugtig luft er også kendt for at være en yngleplads for bakterier, og med de seneste folkesundhedsepidemier bør dette undgås for enhver pris. Udover dette er god ventilation også forbundet med forbedret åndedrætsmæssig sundhed, bedre fokus, koncentration og mindre fravær. Det kan også forbedre søvnkvaliteten og den overordnede trivsel.

Dette betyder, at komfort ikke kun handler om at holde folk glade. Det handler om at holde dem sunde – et område, som alle arbejdspladser bør stræbe efter at opnå.

Vil du gerne vide mere om produktivitet, sundhed og energibesparelser ved brug af naturlige og kombinerede ventilationsmetoder?

Download vores whitepaper
Healtth Productivity DAN

Lavere omkostninger

At finde måder at reducere omkostningerne forbundet med HVAC-systemer har aldrig været vigtigere. Bygningsejere, der ønsker at holde omkostningerne nede, bør derfor overveje at integrere naturlig eller hybrid ventilation, så arkitekter, ingeniører og rådgivere har mulighed for at indtænke disse designmuligheder og teknologier Se vores systemer indenfor naturlig og hybrid ventilation.

Planlægning vil altid være mere økonomisk i det lange løb, da eftermontering kan være dyrt og mindre effektivt.

Der er andre fordele at hente. At overveje HVAC-systemer i begyndelsen af et projekt betyder også lettere integration med Building Management Systems (BMS). For bygningsejere og facilitetschefer kan dette være guld værd og gøre det lettere at styre og administrere bygningens indeklimasystemer.

På grund af deres design bruger systemer til naturlig og hybrid ventilation også færre komponenter, hvilket reducerer behovet for omkostningstung vedligeholdelse. Ved at bruge mindre energi holder det driftsomkostningerne nede og sparer penge i det lange løb.

Overholdelse af regler og krav

At efterleve gældende regler og lovgivning er blevet en afgørende del af moderne bygningsdesign, og tidlig projektering kan sikre, at designet opfylder branchens krav. Ventilation spiller en central rolle i denne sammenhæng ved at hjælpe med at reducere klimaaftrykket samt understøtte understøttelsen af bæredygtige bygningsmål, såsom DGNB-certificering, der bliver stadig mere eftertragtet.

Internationalt vinder minimumslovgivningsmæssige krav vedrørende luftkvalitet også frem. Medarbejdere skal have tilstrækkelige mængder frisk eller renset luft, og dette er lettere at opnå, hvis ventilationsstrategien overvejes i de indledende designfaser.

Samtidig bør du have for øje, at naturlige og hybride ventilationssystemer kan spille en nøglerolle i forhold til energieffektivitetsstandarder. Bygninger skal i stigende grad have indarbejdet strategier til reduktion af klimaaftrykket i tråd med branchespecifikke standarder. Jo tidligere dette overvejes, desto lettere er det at sikre, at bygninger tjener dette formål og overholder regler og retningslinjer til gavn for kommende generationer.

Kontakt

Snak med en specialist