EPD – Dokumentation af produktets miljømæssige genskaber

En EPD (Environmental Product Declaration) udgør et byggeprodukts miljømæssige varedeklaration. En EPD gør det muligt at dokumentere produktets miljømæssige egenskaber baseret på de samlede udledninger og ressourceforbrug set over hele produktets livscyklus.

Livscyklusvurdering

En EPD er baseret på en såkaldt livscyklusvurdering (LCA). Produktets livscyklus dækker over samtlige af de processer, som finder sted – lige fra udvinding af råstoffer, over fremstilling til installation og brug til bortskaffelse eller genanvendelse. En livscyklusvurdering kan udgøre et væsentligt redskab, når det kommer til at træffe det rette produkt- og systemvalg med de mest optimale miljøegenskaber for det konkrete projekt. Vil du se, hvordan en livscyklusvurdering kan skabe et solidt grundlag i forhold til at sammenholde forskellige ventilationsløsninger med samme funktion? Så læs vores livscyklusvurdering, der er udarbejdet i samarbejde med Rambøll og Norconsult, og som sammenligner hybrid ventilation med et fuldt mekanisk ventilationssystem i et konkret byggeri. Rambøll har for den konkrete case udført miljøberegninger (LCA) iht. EN15978 med fokus på GWP. Samtidig har Norconsult designet den mekanisk ventilerede løsning samt udført energiberegningerne.

Download vores LCA
LCA Whitepaper Mockup ENG

Et vigtigt redskab til bæredygtigt bygningsdesign

En EPD er et vigtigt redskab til dig, der skal designe og projektere et byggeri med et bæredygtigt bygningsdesign. Omtrent 39 procent af verdens energimæssige CO2-udledning stammer fra byggeindustrien. Samtidig står byggeriet for 40 procent af de ressourcer, vi samlet set bruger som samfund. Derfor har branchen et voksende fokus på at implementere metoder, der kan gøre byggeriet mere bæredygtigt. Her udgør EPDer et vigtigt redskab i forhold til at træffe velinformerede beslutninger i forbindelse med byggeprojekter.

Axel Towers

Vores EPD’er er også tilgængelige digitalt eller i PDF-format på følgende platforme:

EPD Danmark

Home - Eco Platform en (eco-platform.org)   

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om miljøvaredeklarationer hos WindowMaster, sidder vi klar til at hjælpe dig. Vi kan også rådgive i, hvordan du bruger deklarationerne, og hvad de betyder for dit byggeri.

Kontakt

Snak med en specialist