Vinduesåbnere

Vores vinduesmotorer fåes i en række modeller og størrelser med slaglængder fra 150-1000mm. Vi har kæde- og spindelmotorer, såvel låsemotorer og lamelmotorer, der alle inkluderer MotorLink®-teknologien

Modtag et tilbud
Se udgåede produkter
43 resultater

Valg af de rette vinduesmotorer

Som arkitekt er man eksperten inden for planlægning, design og gennemgang af konceptet og opførelsen af bygningerne, men også inden for at identificere de variabler, der sikrer den rette æstetik.

Set fra et ventilationssynspunkt betyder dette at vælge lydløse vinduesmotorer, der passer til de korrekte vinduer. Hvis du vælger de rette motorer, vil du også opleve, at bygningen har lav varmebelastning, intet overdrevet kuldetræk og nærmest lydløs, synkroniseret betjening af vinduerne.

I følgende afsnit uddyber vi formålet med vinduesmotorerne, hvad der adskiller de forskellige typer motorer, og hvordan man vælger den rette type i forhold til behovene i et bestemt projekt. Derudover drøftes det, hvorfor man skal indtænke ledningsføring og motorskjul allerede i designfasen, f.eks. til strømforsyning, mens der skal også tages højde for åbningsarealer og vinduesorientering.

Hvad er en motor, og hvad er formålet med den?

Motoren er den, der automatisk åbner og lukker vinduet. De fleste vinduesmotorer på facader er kædemotorer og bruges typisk af tre primære årsager. For det første leverer de automatiseret ventilation og vælges i stigende grad for at tilføre „intelligens‟ til bygningens ventilation.

Derved kan bygningen ‚ånde‛ effektivt af sig selv. For det andet bruges motorer også til at sikre ventilation via åbninger uden for rækkevidde såsom tagvinduer. For det tredje kan de bruges til at sikre brandventilation og dermed forbedre sikkerheden i bygningen i tilfælde af brand.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om at finde den rigtige motor

Kontakt en specialist

Hvordan varierer motorer?

Der er mange motorer på markedet af forskellig kvalitet og med forskellige egenskaber. Valget af motor har en direkte effekt på bygningens ydeevne, samlede omkostninger og kundernes komfort og tilfredshed.

De fleste standardmotorer og deres styring indeholder kun lidt eller ingen intelligens. De består af en forskønnet cykelkæde, der er designet til kun at kunne bøjes på de påkrævede niveauer, en motor og en række gear. Uden intelligens åbner og lukker de ofte med usynkroniseret åbningsafstand, hvilket er forbundet med tungere svingninger ved komfortpunkter, træk, overdrevet energiforbrug og en potentiel kortere levetid for motorerne. Derudover har mange motorer ikke klemsikring til at begrænse omfanget af eventuelle skader. Motorer har ofte en lukkekraft på omkring 200 N, hvilket ikke er ubetydeligt, når det anvendes på forkanterne af to metalprofiler, især hvis der kommer en hånd eller en finger imellem kanterne.

De fleste standardmotorer har også en fabriksindstillet betjeningshastighed, som ofte kan være støjende, forstyrrende, forårsage klager og medføre andre omfattende problemer med bygningens ydeevne. Det er ikke nemt at justere dem til en mere støjsvag betjening, når de først er installeret.

Når man vælger intelligente motorer, f.eks. dem med MotorLink® teknologi, får man vigtige funktioner såsom hastighedsstyring og minimal støj. Positionsstyring sikrer nøjagtig styring selv for minimale åbningsarealer, der oftest er påkrævet for at sikre behagelig ventilation. På samme måde sikrer teknologien, at åbningerne til natkøling forbliver inden for de tilladte sikkerhedsgrænser, og klemsikringen er den afgørende faktor, der reducerer en potentiel alvorlig skade.

Ledningsføring og skjul

Der tages sjældent højde for synligheden af ledningsføringen for vinduer under specifikations- og tilbudsprocessen. Ikke desto mindre kan opmærksomhed på sådanne detaljer i forbindelse med specifikationen og forberedelse af skjul reducere omkostningerne og forbedre æstetikken i de efterfølgende faser af byggeprocessen.

Et vinduesprofil kan ofte bruges som kanal for 24V motorledningsføring. Det kan kræve lidt koordinering under installationen, men specifikationen fjerner behovet for overflademontering, som potentielt kan ødelægge det overordnede udseende af vinduessystemet. Hvis aftrækkene er placeret højt, vil forberedelse af lodposterne, så kablerne kan trækkes igennem, ganske enkelt gøre det muligt at skjule kablerne oven på tværposten, hvilket dermed begrænser synligheden af dem på facaden eller vinduerne. Alternativt kan man overveje at bruge et matchende dækprofil.

Ved VELFAC-vinduer kan motorer skjules inde i profilet. Andre aluminiumssystemer muliggør også denne løsning, men systemer med et lavt profil indeholder ikke mange muligheder for at skjule motorerne, som derfor må monteres på overfladen. Derfor skal man også allerede indtænke motorens farve og finish i specifikationen.

Ved anvendelse med høj belastning, f.eks. store loftsvinduer i skråtag, bruges der ofte spindelmotorer. Det solide spindelkabinet hænger ned i rummet, når vinduet er lukket, hvilket mange designere og kunder finder uskønt. WMU 888-kædemotorserien med høj kapacitet fra WindowMaster kan håndtere dette problem, og er en effektiv og pænere løsning.

De fleste motorer, der bruges til naturlig ventilation, er 24V jævnstrøm, hvilket giver en højere momentkapacitet og gør dem sikrere elektrisk, når vinduesprofilet bruges til skjult ledningsføring. Der findes motorer på 230V på markedet, men de er generelt designet til lejlighedsvis brug og er tilbøjelige til at overophede, hvis de bruges regelmæssigt.

Hvad angår ledningsføringen, så bør producenten af vinduerne forberede plads til forbindelse med/af installationskabler ved hjælp af muffer. Hvis vinduerne er placeret højt, bør der laves en føring via lodposterne uden at skulle forbinde den indvendige overflade af profilet. Hvis dette ikke kan undgås, bør man overveje matchende dækprofiler.

Åbningsarealer

Der medfølger forskellige kædelængder alt efter hvilken motor man vælger: 250, 400, 500, 600, 750 og 1.000 mm.

Hvis man bruger den mindst mulige motor, kan man holde anlægsstørrelsen og omkostningerne nede. Jo længere kæde, desto større led skal der bruges for at sikre helheden og derfor også et større kabinet for at skjule den, når den er trukket tilbage. For at reducere størrelsen og omkostningerne samt forbedre æstetikken anbefales det at bruge en kæde på 250 mm, når det er muligt.

Der findes mange tanker om beregning af åbnings- eller det frie åbningsareal. Et typisk profil bruger en kæde på omkring 40 mm til at forbinde profilet fra motorfastgørelsen til vinduesrammen. Derfor vil en kæde på 250 mm give omkring 210 mm fri åbning afhængigt af profilet og monteringen.

Almindelige retningslinjer for åbningsarealer

 • Beregn først det geometriske åbningsareal ved hjælp af rektanglet eller udhænget ved forkanten af vinduesrammen. Hvis der kræves en smule større områder, kan man overveje at inddrage trekanterne på siden, hvis det er tilladt. En standardkæde på 250 mm giver f.eks. ca. 0,210 m fri åbning x 1 m vinduesbredde giver 0,210 m² fri åbning pr. vindue, der skal åbnes.
 • Tag højde for evt. indfatninger eller karme, som kan begrænse den faktiske frie åbning, der opnås (bygningsreglement, godkendt dokument B, 2007). Tophængte vinduer højt oppe, der åbnes udad, kan undgå indfatninger og karme, der ellers begrænser de opnåelige åbningsarealer.
 • Trekanter på siden af åbningen bør ikke inkluderes, hvis der er en række vinduer, der skal åbnes (tilstødende åbningsspjæld udelukker reelt set trekanterne).
 • Mange vinduesleverandører eller WindowMaster tilbyder hjælp til disse beregninger.

Vinduesorientering

Forskning viser, at tophængte vinduer højt oppe (typisk to meter eller over fra stueetagen), der åbnes udad, er den mest effektive samlede løsning til naturlig ventilation. Deres åbningsarealer kan suppleres med manuelt åbnede vinduer nederst i bygningen, hvis det er nødvendigt på varmere dage. Disse er ofte begrænset til 100 mm åbninger pga. risiko for fald.

Valg af åbninger højt oppe minimerer antallet af risici. Når man styrer efter CO2 om vinteren med pulsventilation, reduceres træk, fordi den lille mængde kolde luft, der introduceres højt oppe blandes med varm luft og bevæger sig længere ind i rummet, før den falder til personhøjde. Hvis man undgår sidehængte vinduer, fjernes risikoen for en saksebevægelse i personhøjde, hvilket ellers kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Derudover kan den lavere åbning introducere kold luft i personhøjde.

Vindueshåndtag og motorer

Det er vigtigt at bemærke, at forskellige vinduesprofiler har forskellige krav til antallet af betjeningshåndtag. Dette gælder også motorer. Dette forbindes normalt med stivheden eller fleksibiliteten af vinduesprofilet ved trækpunktet (trækpunkterne) og rammens kapacitet til at bevare en forsegling langs spjældets omkreds.

Det er mindre forbundet med motorkraften eller evnen til at åbne/lukke og dikteres derfor af producenten af spjældet eller leverandøren af profilet. Grænsen for spjældbredden for en enkelt motor kan variere fra 700 mm til 1.500 mm, men som en tommelfingerregel bruges der normalt 1.400 mm til aluminiumsprofiler.

Det er vigtigt at få en bekræftelse på dette, hvis der kræves flere motorer, da det ikke kun påvirker motoromkostningerne, men også tilsluttede strømforsyninger og ledningsføring. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte WindowMaster eller producenterne tidligt i projektet.

Udarbejdelse af en specifikation for at undgå almindelige klager

De fleste kvalitetsmotorer ligner hinanden, men selvom det er æstetisk vigtigt, har det ingen indflydelse på, hvordan motoren præsterer. Når specifikationen udarbejdes, bør alle forventninger til fordel for projektet og kunden udtrykkes eksplicit. Beslut hvilke af følgende punkter der er vigtige for projektet og kunden:

 • Lav støj under automatiseringen for at minimere forstyrrelser
 • Forbedret sikkerhed for at hjælpe med at beskytte dem, der opholder sig i bygningen, i tilfælde af klemfare
 • Egenskaber til nøjagtig styring for at undgå træk og energiproblemer
 • Minimal visuel indvirkning på ledningsføring/kabler på vinduerne
 • Synkroniserede motorer til bredere vinduer for at hjælpe med at beskytte vinduesrammen mod forvridning
 • Et særligt farvekrav
 • Indikation på fejl i realtid til bygningens ejer.

Tre motorhastigheder

De vinduesmotorer, der er udstyret med MotorLink® teknologi, har mulighed for at åbne/lukke med tre forskellige hastigheder, afhængig af det signal de modtager. Eksempelvis en langsom og lydløs hastighed ved automatisk styring og en hurtigere hørbar hastighed, når de aktiveres af et manuelt tryk, hvorved brugerne kan se og høre resultatet af deres handlinger. Teknologien med tre hastigheder er ligeledes anvendelig i kombinerede løsninger med naturlig ventilation (langsom vinduesåbning) og brandventilation (hurtig vinduesåbning).

Klemsikring

Vinduesmotorer udstyret med den særlige MotorLink® teknologi kan reducere risikoen for at ting, fingre etc. beskadiges ved lukning. Motorerne er programmeret til at stoppe og reversere, hvis de møder en forhindring ved lukning. Lukkekraften er programmerbar men har en nedre grænse, da det skal sikres, at vinduet kan lukke tæt under alle vejrforhold. Det er endvidere muligt at tilslutte specielle funktioner til motorerne som f.eks. bevægelsessensorer og klemlister. Sikkerhedsfunktionen reducerer risikoen for, at noget klemmes fast i vinduet.

Positionsstyring og -tilbagemelding

Den intelligente kommunikation sikrer milimeter-præcis styring af motorerne. For at opnå det bedst mulige indeklima under alle vejrforhold, er det nødvendigt at kende vinduets præcise position. To-vejs datakommunikationen mellem motorerne og MotorControllerne muliggør feedback fra motorerne til CTS-anlægget om motorenes præcise position. Med viden om vinduets aktuelle position, er det muligt for CTS-anlægget f.eks. at åbne vinduerne fuldstændig synkront, således at facaden får et ensartet udtryk. Registreringen af motorernes position betyder ligeledes, at det ikke er nødvendigt at lukke vinduerne flere gange om dagen for at „nulstille“ motorerne.

Ægte synkronisering

MotorLink® motorer kører fuldt synkront – eksternt synkroniseringsmodul ikke nødvendigt. Op til fire motorer kan arbejde sammen på ét vindue med en tolerance på under 2mm. Med vor løsning kommunikerer motorerne direkte med hinanden og justerer deres hastighed, så de altid kører synkront. Denne ægte synkronisering er den bedste garant for, at vinduet ikke ødelægges af motorer, der kører med forskellige hastigheder.

Kontakt

Snak med en specialist