Cleantech-ventilation

Bygninger kan forbedre indeklimaet og samtidig reducere deres CO2-aftryk med naturlig og hybrid ventilation. Kontakt os, og få mere at vide om, hvordan naturlig og hybrid ventilation kan bidrage til dine mål for grønt byggeri.

Kontakt os

Derfor er det vigtigt at gøre bygninger bæredygtige

Generelt set tegner byggeindustrien sig for næsten 40 % af alle energirelaterede CO2-emissioner på verdensplan. Med andre ord har vi som industri en kæmpe indvirkning på planetens fremtid. Fordelingen af en bygnings CO2-emissioner kan deles op i to kategorier: 1. Driftsenergi – den tegner sig for 28 % af verdens energirelaterede CO2-emissioner. 2. Fremstilling og destruktion af byggematerialer – der tegner sig for 11 % af de CO2-emissioner, der er skabt af verdens energiproduktion.

Hamborg kontor interiør

Ventilation, der sænker CO2-emissioner med 50 %

Intelligent naturlig og hybrid ventilation kan reducere en bygnings driftsomkostninger samt mængden af nødvendige materialer. Hos WindowMaster oplever vi ofte, at kunder kan reducere mængden af kanaler betydeligt og størrelsen på mekaniske ventilationsenheder. Faktisk viser undersøgelser, at der er 50 % færre CO2-emissioner fra naturlige og hybride ventilationssystemer sammenlignet med udelukkende mekanisk ventilation. Dette er baseret på det lavere energiforbrug i bygninger, hvor der anvendes naturlig og hybrid ventilation. Begge ventilationsstrategier integreres også nemt i renoveringen af eksisterende bygninger, eftersom de leveres uden eller med få kanaler, hvorved de nemt kan integreres i den aktuelle bygningsmasse.

Sød lille pige, der kysser glasvindue

Hvorfor bruge naturlig eller hybrid ventilation?

 • Icon Num1

  Trendsættende

  Naturlig og hybrid ventilation er anerkendt og taget i anvendelse i hele Danmark og EU. Intelligensen bag disse ventilationsstrategier fortsætter dog sin udvikling og giver masser af muligheder for at implementere den nyeste clean-teknologi i bygningsmassen.

 • Icon Num2

  Kundetilfredshed

  Det er dokumenteret, at de bæredygtige ventilationsstrategier giver et indeklima, som fremmer velvære og produktivitet. Derfor er der her en god mulighed for at give medarbejdere og organisationer et indeklima, der hjælper dem til at nå deres vigtigste performancemål.

 • Icon Num3

  Bliv en del af den grønne bevægelse

  Ved at lave en konkret vurdering af, hvor bæredygtig din bygning er eller kan være, har du allerede taget det første skridt på vejen mod at gøre en forskel i industrien. De overordnede rammer, som industrien bruger i dag, giver dig mulighed for at gennemgå byggeprocessen fra energiforbruget til byggematerialernes CO2-aftryk.

Hvordan fungerer det?

Naturlig og hybrid ventilation kan forbindes med manuel åbning og lukning af vinduerne i en bygning. Typisk forbindes det dog i dag med automatiserede vinduer. Hos WindowMaster designer og fremstiller vi motorer i høj kvalitet til næsten alle vinduestyper. Vi fremstiller også controllere til vinduesautomatisering. Vores produktsortiment omfatter motorer og controllere, der leveres med vores intelligente kommunikationsteknologi, MotorLink®. Med denne teknologi kan vinduesåbningerne styres med præcision og tilpasse automatiseringen i henhold til forholdene inde og ude. Dette sikrer, at bygningen forbliver sikker. Med teknologien kan CTS'en også modtage feedback vedrørende vinduesstatus, herunder eventuelle fejl.

Læs mere
HouseZero Udvendig facadevindue
Åbne vinduer i Frederiksberg centeret

Det grønne ventilationsalternativ

Ofte bruger store erhvervsbygninger mekaniske ventilationssystemer til opvarmning, køling og udskiftning af luften. Men disse systemer bruger også meget energi og cirkulerer gammel luft, hvilket påvirker kvaliteten af luften indendørs. Der findes dog grønne strategier på markedet, som kan hjælpe med køling og udskiftning af luften og samtidig reducere den miljømæssige påvirkning. To af disse alternativer er naturlig ventilation og hybrid ventilation. Ud over at være miljøvenlige fører naturlig og hybrid ventilation frisk udeluft ind i bygningen, hvilket forbedrer brugernes trivsel. Set med æstetiske briller giver løsningerne også mere loftplads og er mere støjsvage end det, vi typisk forbinder med mekaniske ventilatorer.

Kjølberggata 21 loungeområde
En bæredygtig fremtid

Naturlig og hybrid ventilation bidrager til bæredygtighed

 • Icon Num1

  Reduceret energiforbrug og CO2-emissioner

 • Icon Num2

  Et godt termisk og atmosfærisk indeklima året rundt

 • Icon Num3

  Gratis køling ved hjælp af dag- og natventilation

 • Icon Num4

  Reduceret materialeforbrug sammenlignet med mekanisk ventilation

 • Icon Num5

  Reducerede fabriksomkostninger sammenlignet med mekanisk ventilation

 • Icon Num6

  Nøjagtig styring af vinduesåbninger med MotorLink®-teknologi

Kontrolleret ventilation for frisk luft

Intelligent naturlig og hybrid ventilation er omkostningseffektive strategier til styring af mængden og timingen af frisk luft. Og det er ikke kun facadevinduer, der kan automatiseres til ventilationsformål; ovenlys og spjæld kan også bruges til indføring af frisk luft. Antallet og placeringen af åbninger sammen med den overordnede ventilationsstrategi fastsættes typisk i samarbejde med en ingeniør fra WindowMaster, som har erfaring med design af naturlig ventilation. Tal med en cleantech-ingeniør om naturlig ventilation

Kontakt os
HouseZero kontorområde

Din partner i bæredygtigt byggeri

Cleantech-ingeniører fra WindowMaster kan tilbyde gratis vejledning i implementeringen af naturlig og hybrid ventilation, så din bygning kan nå sine mål for grøn certificering. De gratis serviceydelser omfatter: • Rådgivning om design af komfortventilation • Fastsættelse af åbningsarealer • Beregning af mulige luftskifter • Sparring i den tidlige designfase • Beregninger af CO2-niveauet i udvalgte områder

Læs mere
Gitte Thorup Tranholm

Kontakt

Snak med en specialist