Naturlig og hybrid ventilation i BREEAM-certificerede bygninger

Bæredygtige ventilationsstrategier kan hjælpe din bygning med at opnå et højt niveau af miljømæssig ydeevne, social ydeevne og økonomisk performance. Få viden om, hvordan de mindsker CO2-aftrykket i erhvervsbygninger og samtidig fremmer trivsel og produktivitet.

BREEAM – kerneværdier

Kerneværdierne i BREEAM er baseret på kodekset for et bæredygtigt bygget miljø, som fremhæver tekniske standarder og processtandarder baseret på fagligt evalueret videnskab. Kodekset fremhæver yderligere vigtigheden af en tredjeparts evaluering med hensyn til analyser af livscyklus og anvendelsen af bæredygtighedsløsninger.

UCL Student Center Atrium

Kerneværdier og naturlig ventilation

Vigtige fokuspunkter i kodekset passer sammen med nogle af de direkte fordele, som naturlig og hybrid ventilation kan tilføre bygninger. Blandt fokuspunkterne findes:

 • Sundhed og trivsel
 • Komfort
 • Sikkerhed
 • Muligheder for effektiv brug af kvardratmeterne
 • Direkte og indirekte økonomiske fordele

Fagligt evaluerede studier bag fordelene ved naturlig ventilation

Produkterne, teknologien og implementeringen af naturlig ventilation i bygninger kan variere meget fra leverandør til leverandør. Hos WindowMaster har vi et team i virksomheden, som er aktive i arbejdsgrupper i branchen, så vi kan være på forkant af bedste praksis og undersøgelser inden for ventilation. Gennem vores mere end 30 års udvikling og forskning ved vi, at naturlig ventilation medfører positive resultater for bygningens brugere, hvad angår sundhed, trivsel og produktivitet. Vi er dog også afhængige af forskning af førende akademikere inden for bygninger og arkitektur. Et eksempel på et sådant forskningsstudie er en fagligt evalueret afhandling af professor Vivian Loftness, et al. Deres forskning peger på, at (ifølge deres faglige vurdering) er designet af facaden "den anden vigtigste beslutning for menneskets sundhed". Som afhandlingen hævder, er årsagen til dette, at mennesker har behov for adgang til dagslys, naturlig ventilation og varmediversitet for at trives.

Læs hele artiklen
Kjoelberggata 21 loungeområde

Automatiseret naturlig ventilation imødekommer kerneværdier i BREEAM

Missionen for WindowMaster-produkter og -systemer til naturlig ventilation ligger tæt på kerneværdierne. Naturlig og hybrid ventilation forbindes typisk med manuel åbning og lukning af vinduer. Vores løsninger automatiserer dog vinduesbetjeningen samtidig med, at de kommunikerer med bygningens CTS-anlæg om vinduets åbningsposition og fejl. Vores vinduesmotorer og styresystemer er designet til at forbedre den menneskelige komfort, velvære og sikkerhed. Intelligensen bag dem gør det muligt at implementere dem for at imødekomme bygningens behov og mål for ydeevne. Deraf følger, at vores løsninger også reducerer energiforbruget ved at mindske CO2-fodaftrykket, som ventilationssystemer i bygninger ofte sætter, og spare på driftsomkostninger.

Kjølberggata 21 tagvinduer

Naturlig og hybrid ventilation maksimerer brugen af plads

Disse ventilationsstrategier fjerner og reducerer behovet for rørkanaler og rørarbejde betydeligt, hvorved der spares værdifuld plads. På den baggrund har vi oplevet nye bygninger, som har fået en hel ekstra etage med brugsplads. Med et naturligt ventilationssystem fra WindowMaster kan du gøre brug af hele bygningens grundplan og højde, da der ikke er behov for plads til lufthåndteringsenheder eller udstyrsrum. Mekaniske ventilationssystemer kan optage helt op til 6,5 % af bygningens grundplan, hvorimod et naturligt ventilationssystem kun optager 0,2 %.

Dansk Industri atrium

Naturlig ventilation medfører direkte og indirekte økonomiske fordele

Ifølge en rapport fra UK Green Building Council (Det britiske råd for grønt byggeri) angiver 89 % af virksomhederne, at problemer med bæredygtighed kan have en økonomisk indvirkning på deres forretning. Der findes adskillige studier, som understøtter den holdning. I studier, som blot fokuserer på indvirkningen af naturlig og hybrid ventilation, erfarede man, at mennesker kunne opnå produktivitetsforbedringer på mellem 3,2 % og 18 %. Når mennesker føler sig mere produktive og tilpasse på arbejdet, er det en fordel i forbindelse med rekruttering af nyt talent og forbedring af bundlinjen. En anden fordel ved produktivitetsforbedringer er, at de gør det nemt at investere i bæredygtighedsinitiativer som cleantech-ventilation. Hvis en bygnings brugere for eksempel øger deres produktivitet med blot 3 % i en bygning med naturlig og hybrid ventilation, kan bygningen tilbagebetale investeringen i disse ventilationsstrategier på mindre end et år. Således kan naturlig og hybrid ventilation ikke kun betale sig selv, de kan også tilbyde åbenlyse fordele inden for økonomisk performance og konkurrencedygtighed.

Vindmøller ved havet

De vigtigste fordele ved at have en BREEAM-certificering

 • Icon Num1

  Balance mellem omkostninger og livscyklusværdi

  Den hjælper investorer, entreprenører, design- og byggeteams samt brugerne med at udnytte ressourcerne mere effektivt.

 • Icon Num2

  Reducering af driftsomkostninger

  Omkostninger i forbindelse med en BREEAM-certificering, hvad angår energieffektivitet, har vist sig at være beskedne, og tilbagebetalingsprognosen siger typisk mindre end fem år.

 • Icon Num3

  Bygninger bliver nemmere at udleje, sælge eller beholde.

  Bæredygtige bygninger giver et øget afkast for investorer samt øgede lejesatser og salgspriser for entreprenører og ejere.

 • Icon Num4

  Forbedret produktivitet og sundhed

  Bæredygtige bygninger har utallige fordele for de mennesker, der bor og arbejder i dem. Standarder som BREEAM hjælper til at skabe arbejdspladser i indemiljøer med god luftkvalitet, gode dagslysniveauer og højere opfattelser af varme- og lydkomfort end almindelige kontorer.

Hvad er BREEAM?

BREEAM står for "Building Research Establishment Environmental Assessment Method" og er en miljømæssig evalueringsmetode og ratingsystem til den overordnede planlægning af projekter, infrastruktur og bygninger. Den blev lanceret i 1990 og etableret i Storbrittanien af BRE (Building Research Establishment).

Et BREEAM-certifikat afspejler værdien af højt ydende aktiver gennem bygningsmiljøets livscyklus, fra nyt byggeri til byggeri, der allerede er i brug eller er under istandsættelse, ved hjælp af vurderingen af et aktivs miljømæssige, sociale og økonomiske ydeevne.

Vi er din sparringspartner

Hos WindowMaster ved vi, at der er mange faktorer at tage hensyn til, når man bygger nye projekter eller renoverer eksisterende bygninger ved hjælp af grønne tilgange. Derfor er det vigtigt for os at stå til rådighed for potentielle og aktuelle kunder som sparringspartnere gennem alle faser af et projekt, fra indledende design til vedligeholdelse. På den måde kan vi sikre os, at løsningen, som vores kunder har valgt, lever op til forventningerne og yder optimalt. Find en cleantech-specialist i dit område

Cleantech-specialister
Christian Markussen

Hvad kan vi gøre for dig

For at hjælpe potentielle og aktuelle kunder står vores cleantech-ingeniører til rådighed for at hjælpe allerede i den indledende design- og konceptfase. De kan helt uforpligtende give indledende rådgivning om ventilationsstrategi og -tilgang De gratis serviceydelser omfatter: • Rådgivning om design af komfortventilation • Fastsættelse af åbningsarealer • Beregning af mulige luftskifter • Sparring i den tidlige designfase • Beregninger af CO2-niveauet i udvalgte områder

Kontakt en ingeniør
Kasper Højmark Ravn

Kontakt

Snak med en specialist