ISO 9001

WindowMaster produktions- og logistikbygning i Herford (Tyskland) er certificeret efter ISO 9001 siden år 2000. Principperne i denne kvalitetsstyringsstandard understøtter vores indsats med hensyn til stærkt kundefokus, processtyring og kontinuerlig forbedring.

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)

WindowMaster er dedikeret til at beskytte miljøet og sikre, at de produkter og løsninger vi tilbyder, er i overensstemmelse med gældende standarder og forskrifter. Derfor overvåger WindowMaster indholdet af meget problematiske stoffer i vores produkter, som defineret i REACH og juridisk begrænsede stoffer. Desuden er vi forpligtet til at adressere problematiske stoffer i vores produkter.

Her kan du downloade erklæringer om meget problematiske stoffer i henhold til forordning EC nr. 1907/2006 for både vores motorer og styringer.

REACH erklæring - Motorer

REACH erklæring - Styringer

Kontakt

Snak med en specialist