ISO 9001

WindowMaster produktions- og logistikbygning i Herford (Tyskland) er certificeret efter ISO 9001 siden √•r 2000. Principperne i denne kvalitetsstyringsstandard underst√łtter vores indsats med hensyn til st√¶rkt kundefokus, processtyring og kontinuerlig forbedring.

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)

WindowMaster er dedikeret til at beskytte milj√łet og sikre, at de produkter og l√łsninger vi tilbyder, er i overensstemmelse med g√¶ldende standarder og forskrifter. Derfor overv√•ger WindowMaster indholdet af meget problematiske stoffer i vores produkter, som defineret i REACH og juridisk begr√¶nsede stoffer. Desuden er vi forpligtet til at adressere problematiske stoffer i vores produkter.

Her kan du downloade erklæringer om meget problematiske stoffer i henhold til forordning EC nr. 1907/2006 for både vores motorer og styringer.

REACH erklæring - Motorer

REACH erklæring - Styringer