WEEE & Batterier

Vi forpligter os til at overholde lovgivningen om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og batterier (BAT).

I overensstemmelse med denne forpligtelse vil WindowMaster A/S tage WEEE og batterier tilbage fra dig.

Derfor er WindowMaster A/S medlem af Elretur.

Vi opfordrer til at handle ansvarligt og bortskaffe brugte produkter og batterier i overensstemmelse hermed ved at aflevere dem på genbrugspladsen som hhv. elektronisk affald og batteriaffald.

WEEE og batterier indeholder farlige stoffer, som hvis ikke håndteres og behandles korrekt, kan forårsage forurening og skade på menneskers sundhed.

Kontakt

Snak med en specialist