Vores bæredygtighedsindsats

WindowMaster udvikler ventilationsløsninger, der hjælper byggeriet med at reducere sit miljømæssige aftryk. Som medlem af FN's Global Compact-initiativ offentliggør vi hvert år en rapport, der redegør for vores bæredygtighedsindsats.

Sustainability Report 2023

Hør WindowMasters CEO Erik Boyter reflektere over det seneste års bæredygtighedsindsats

Vores indsats

Vi arbejder løbende på at sikre, at vores strategier og daglige drift stemmer overens med de 10 principper, der hører under FNs Global Compact-initiativ. Vi mener nemlig, at det er den eneste vej frem som virksomhed. Derfor har vi forpligtet os på at udvikle kompetencer, der hjælper os til at fremme de 17 mål for bæredygtig udvikling i byggebranchen.

Kresge College

Vi arbejder på at

 • Icon Num1

  Reducere vores miljømæssige påvirkning

  Vi optimerer løbende vores produktdesign. Det gør vi gennem reduktion af emballage med henblik på at bevare naturlige ressourcer og reducere transportemissioner.

 • Icon Num2

  Drive en etisk forretning

  Vi tager ansvar for at identificere aktuelle og fremtidige brud på menneskerettigheder i forsyningskæden samt at opretholde en nultolerance-politik over for misbrug på arbejdspladsen.

 • Icon Num3

  Fremme innovation for at bekæmpe klimaforandringerne

  Vi forpligter os på at levere ventilationsløsninger, der hjælper byggeriets med at reducere sit CO2-aftryk.

46%

Reduktion i Scope 1 + 2 udledninger i 2025

100%

Vedvarende elektricitet i alle kontorer i 2025

25%

Reduktion af Scope 3-udledninger fra transport i 2025

Medlem af FN's Global Compact-initiativ

Som medlem af FN's Global Compact-initiativ er FN's 17 mål for bæredygtig udvikling styrende for vores ambitioner. Derfor arbejder vi på at fremme innovation, og er fortalere for ventilationsløsninger, der forbedrer indeklimaet og reducerer den globale påvirkning. FN's Global Compact-initiativ er en direkte forlængelse af vores arbejde som en social ansvarlig virksomhed, og med vores deltagelse har vi forpligtet os til de ti principper for bæredygtighed og ansvarlighed, som Global Compact-initiativet er baseret på.

Header Til Hjemmeside2

Vi støtter Reduction Roadmap

Et af WindowMasters seneste bidrag til reduktionen af byggeindustriens klimamæssige aftryk er at bakke op om Reduction Roadmap. Både Reduction Roadmap 1.0 og 2.0 understreger vigtigheden af, at nybyggeri i gennemsnit maksimalt skal udlede 5,8 kg CO₂-ækv./m²/år i 2025. Dels for at afspejle klimavidenskaben, men også for at bidrage til Danmarks forpligtelse til at overholde Paris-aftalens maksimale temperaturstigning på 1,5 grader. De nuværende politiske emissionskrav ligger på 12, og ved at støtte op om Reduction Roadmap forsøger vi sammen med en lang række af byggeriets offentlige og private virksomheder at effektivisere branchens bæredygtighedsindsats. Ved at holde politikerne ansvarlige har vi således mulighed for at påvirke emissionskravene, inden de fastlægges, så den danske byggelovgivning kommer til at leve op til klimavidenskaben.

Støt op om Reduction Roadmap
Wma Vis Opbakning Indsæt Logo

Kontakt

Snak med en specialist