Naturlig og hybrid ventilation i DGNB-certificerede bygninger

Bæredygtige ventilationsstrategier kan hjælpe din bygning til at levere en holistisk tilgang til indemiljøet. Få viden om, hvordan strategierne mindsker CO2-aftrykket i erhvervsbygninger og samtidig fremmer trivsel og produktivitet.

Kriterierne for DGNB

DGNB-systemet er en bæredygtighedscertificering, som bedømmer projekter ud fra 3 grundlæggende paradigmer:

 1. Vurdering af livscyklus
 2. Holistisk tilgang
 3. Vægt på ydeevne

Dette giver systemet mulighed for at tage hensyn til økonomiske, driftsmæssige og sociale faktorer ud over den miljømæssige påvirkning, når bygningen bedømmes. Det stemmer også overens med DGNB's nøglemål om, at bygningsmiljøet skal være tilgængeligt for alle.

Kriterierne for DGNB er opdelt i 6 forskellige kvaliteter, omend kvaliteterne vægtes lige højt i forbindelse med certificeringen. Det er således en holistisk tilgang, hvor det ikke er muligt at opfylde et eller to kriterier på bekostning af de andre.

Vores ventilationsløsninger for hybrid og naturlig ventilation har en indvirkning på kvaliteterne for DGNB og hjælper med at imødekomme systemets mål for holistisk tilrettelagte projekter.

De 6 kvaliteter i DGNB

 • Icon Num1

  Miljø

 • Icon Num2

  Økonomi

 • Icon Num3

  Sociokultur og funktion

 • Icon Num4

  Proces

 • Icon Num5

  Teknik

 • Icon Num6

  Sted

Naturlig ventilation har en betydelig indvirkning på sociokulturelle kriterier

Kriterierne, hvor naturlig og hybrid ventilation kan have den største indvirkning, findes inden for den sociale kvalitet, især hvis de er designet og implementeret korrekt.

Løsninger fra WindowMaster er udviklet med den nyeste teknologi og kan have en indvirkning på mange af de sociokulturelle kriterier. Det kan de, fordi vores løsninger er designet med et fokus på at forbedre den indeklimatiske oplevelse for brugerne.

De specifikke kriterier, hvor naturlig og hybrid ventilation kan tjene point:

 • Varmekomfort
 • Indemiljøets luftkvalitet
 • Lydkomfort
 • Brugerstyring
 • Kvaliteten af inden- og udendørsrum
 • Sikkerhed
 • Design for alle

 

Den naturlige ventilations indflydelse på de andre kriterier

Naturlig ventilation kan også have indflydelse på andre DGNB-kvaliteter. Teknisk udviklede løsninger for naturlig og hybrid ventilation fra WindowMaster kan have en direkte indvirkning på den miljømæssige kvalitet, fordi løsningerne hjælper bygninger med at reducere deres CO2-emissioner og bidrager til den samlede livscyklusvurdering af bygningen. Med hensyn til CO2-emissioner bidrager vores cleantech-ventilationsstrategier positivt til økonomisk kvalitet og de bygningsrelaterede livscyklusomkostninger, fordi de reducerer driftens energiudgifter. I forbindelse med teknisk kvalitet er løsninger fra WindowMaster velegnede til at opfylde disse kriterier på grund af vores unikke teknologi. For eksempel er vores vinduesmotorer udstyret med en kommunikationsteknologi, der hedder MotorLink®, som muliggør kommunikation mellem bygningens CTS-anlæg og motorerne. Det gør brugen og integrationen af bygningsteknologien mere ligetil for planlæggere og installatører. Styresystemer og motorer fra WindowMaster anvendes også i løsninger for brandventilation til brandsikkerhed i bygninger.

Prime Tower lounge

Intelligent styring af vinduer: MotorLink®

MotorLink® er en kommunikationsteknologi, der muliggør 2-vejsstyring og feedback mellem vinduesmotorer og bygningens CTS-anlæg. Alle WindowMaster-styresystemer kan anvendes med MotorLink® i mange af vores motorer. Klik nedenfor for at få mere at vide og se relaterede produkter.

Læs mere
Icon Motorlink White Large

Hvad kan vi gøre for dig

For at hjælpe potentielle og aktuelle kunder står vores cleantech-ingeniører til rådighed for at hjælpe allerede i den indledende design- og konceptfase. De kan helt uforpligtende give indledende rådgivning om ventilationsstrategi og -tilgang De gratis serviceydelser omfatter: • Rådgivning om design af komfortventilation • Fastsættelse af åbningsarealer • Beregning af mulige luftskifter • Sparring i den tidlige designfase • Beregninger af CO2-niveauet i udvalgte områder

Se mere
Jannick K. Roth

Efterspørgslen på DGNB-certificerede bygninger er stigende

Per første kvartal 2020 findes der 5000 projekter på verdensplan, der er certificerede under bæredygtighedscertifikatet DGNB. Det vil sige 57,5 millioner m2 certificeret gulvplads, og alt peger på, at efterspørgslen på bæredygtigt byggeri vil fortsætte med at stige. Der findes mange forskellige teknikker og materialer, som designere kan vælge til at hjælpe en bygning med at opnå en DGNB-certificering. Mange planlæggere vælger cleantech-ventilationsstrategier, som naturlig og hybrid ventilation, på grund af den positive indvirkning de kan have på systemets kriterier. Det kan de, fordi de reducerer den energi, der forbruges af bygningsventilation, og forbedrer den overordnede kvalitet af indeklimaet for mennesker. I Europas største økonomier er DGNB markedsførende for certificeringen af bæredygtigt byggeri. Mange af vores cleantech-ventilationsprodukter og -systemer hos WindowMaster er at finde i mange DGNB-certificerede bygninger. Ud over at levere ventilationsløsninger kan vores specialister i bygningers ydeevne også hjælpe med vejledning i tilgangen til ventilation før, under og efter byggeriet af dit projekt.

Farverige bygningsdetaljer

Brug os som sparringspartner omkring DGNB-certificering

Hos WindowMaster ved vi, at der er mange faktorer at holde styr på, både når nye bæredygtige byggeprojekter skal søsættes og når eksisterende byggerier skal gentænkes med henblik på at opnå en mere grøn profil. Derfor tilbyder vi en pakkeløsning, hvor vi står til rådighed som sparringspartner gennem alle projektets faser. Dermed kan vi give vores kunder tryghed for, at indeklimaet lever op til forventningerne hos de brugere, der færdes i bygningerne på daglig basis, og at ventilationsløsningen samtidig bidrager til byggeriets grønne profil, bl.a. gennem energibesparelser.

Cleantech-eksperter
Christian Markussen

DGNB tilpasser din bygning til FNs Verdensmål

DGNB-systemet kan bidrage til helt op til 14 af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. De to verdensmål for bæredygtig udvikling, som DGNB's kriterier bidrager mest til, er verdensmål nr. 11 og 13. Verdensmål nr. 11 hedder Bæredygtige byer og lokalsamfund, mens verdensmål nr. 13 hedder Klimaindsats. Cleantech-løsningerne for naturlig og hybrid ventilation kan også bidrage til at opfylde begge disse verdensmål. Du kan læse mere om DGNB-certificering og verdensmålene for bæredygtig udvikling nedenfor.

Se mere
MECD York Street-bygning

Kontakt

Snak med en specialist