Naturlig og hybrid ventilation i LEED-certificerede bygninger

Bæredygtige ventilationsstrategier kan hjælpe din bygning med at levere på den tredobbelte bundlinje: mennesker, fabrik og profit. Få viden om, hvordan de mindsker CO2-aftrykket i erhvervsbygninger og samtidig fremmer trivsel og produktivitet.

Efterspørgslen på certificeret grønne bygninger er stigende

Bygninger forbruger årligt 40 % af den globale energi, hvilket peger på, hvor stor en forskel industrien kan gøre ved at reducere CO2-emissionerne. Ifølge en Dodge Data & Analytics-undersøgelse fra 2018 forventer størstedelen (60 %) af byggeindustriens medlemmer, at knap 50 % af deres projekter har et grønt fokus inden 2021. Derfor ser det ud til, at industrien virkelig er ved at tage en drejning. En betydelig del af energiforbruget i bygninger kommer fra HVAC. Der findes mange strategier til at reducere efterspørgslen på HVAC-energi og samtidig opretholde et indeklima i høj kvalitet. Blandt disse findes naturlig og hybrid ventilation.

Forretningsmænd, der bruger digital tablet

Største udløsere til at drive grøn bygningsaktivitet i fremtiden

Ifølge Dodge Data-undersøgelsen er de 3 største udløsere:

 1. Kundeefterspørgsler (34 %)
 2. Miljølovgivning (33 %)
 3. Sundere bygninger (27 %)

Dette synes at indikere, at der er en klog balance i industrien, som prioriterer at efterkomme kundeefterspørgslen samt overveje, hvordan bygningsmiljøet påvirker samfundet.

Derfor betyder LEED noget

En tredjepartsevaluering af et projekt udløser en proces, hvorved en bygnings bæredygtighed kan kvalificeres objektivt. Dette er vigtigt i en industri, hvor bygningsdesignere og -planlæggere i stigende grad ledes af stærke overbevisninger om, hvad bæredygtigt design har at tilbyde bygningsejere og lokalsamfundet. Ifølge samme Dodge Data-undersøgelse berettede to tredjedele af deltagerne, at ratingsystemer som LEED hjælper dem med at designe en bygning med en bedre ydeevne. Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen af respondenterne ser en klar fordel ved en stram tredjepartsevaluering, hvad angår en bygnings bæredygtighedsniveau.

Forretningskvinde, der arbejder på hendes kontor

Naturlig ventilation og LEED

Ifølge U.S. Green Building Council (Det amerikanske råd for grønt byggeri) er de vigtigste fokuspunkter for LEED-evalueringen menneskelig komfort, luftkvalitet og menneskets sundhed. De anbefaler derudover, at bygninger ikke bliver evalueret særskilt fra deres lokalsamfund. Filosofien bag LEED har mennesket som sit tydelige omdrejningspunkt. Missionen for WindowMaster-produkter og -systemer til naturlig ventilation følger en meget lignende filosofi. Vores vinduesmotorer og styresystemer er designet til at forbedre den menneskelige komfort og velvære ved at forbedre kvaliteten af indeklimaet. Deraf følger, at vores løsninger også reducerer energiforbruget ved at mindske CO2-aftrykket, som ventilationssystemer i bygninger ofte sætter. Som strategi stemmer naturlig og hybrid ventilation godt overens med LEED-certificeringen. Vores mål hos WindowMaster er at gøre implementeringen af disse strategier enkle og pålidelige gennem vores arbejde inden for intelligent cleantech.

Glad far og hans datter, der har det sjovt

LEED-point og cleantech-ventilation

Naturlige og hybride ventilationssystemer fra WindowMaster kan hjælpe dit byggeprojekt med at få point pga. deres betydning for LEED-point og pointkategorier. 

Særligt disse tre kategorier indeholder muligheder for at få point med cleantech-ventilation:

 • Energi og atmosfære
 • Materialer og ressourcer
 • Kvalitet af indeklima

Inden for disse kategorier kan der opnås point, når der bedømmes ud fra følgende:

 • Minimum ydeevne af indeklimaets luftkvalitet
 • Forbedrede strategier for indeklimaets luftkvalitet
 • Termiskkomfort
 • Minimum energiydelse
 • Optimere energiydelsen
 • Reducering af bygningens miljøpåvirkning i hele sin livscyklus

Naturlig ventilation medfører økonomiske fordele

Ifølge USGBC mener 61 % virksomhedsledere, at bæredygtighed medfører markedsdifferentiering og en forbedret økonomisk performance. Der findes adskillige studier, som understøtter den holdning. I studier, som blot fokuserer på indvirkningen af naturlig og hybrid ventilation, erfarede man, at bygninger kunne opnå produktivitetsforbedringer på mellem 3,2 % og 18 %. Hvis en bygnings brugere øger deres produktivitet med blot 3 % i en bygning med naturlig og hybrid ventilation, kan bygningen tilbagebetale investeringen i disse ventilationsstrategier på mindre end et år. Således kan naturlig og hybrid ventilation ikke kun betale sig selv, de kan også tilbyde åbenlyse fordele inden for økonomisk performance og konkurrencedygtighed.

Arkitektonisk bygning

Naturlig ventilation giver sundere bygninger

Studier viser, at naturlig og hybrid ventilation kan forbedre brugertrivslen, -tilfredsheden og produktiviteten.

Vi er din sparringspartner

Hos WindowMaster ved vi, at der er mange faktorer at tage hensyn til, når man bygger nye projekter eller renoverer eksisterende bygninger ved hjælp af grønne tilgange. Derfor er det vigtigt for os at stå til rådighed for potentielle og aktuelle kunder som sparringspartnere gennem alle faser af et projekt, fra indledende design til vedligeholdelse. På den måde kan vi sikre os, at løsningen, som vores kunder har valgt, lever op til forventningerne og yder optimalt. Find en cleantech-specialist i dit område

Cleantech-specialister
Christian Markussen

Hvad kan vi gøre for dig

For at hjælpe potentielle og aktuelle kunder står vores cleantech-ingeniører til rådighed for at hjælpe allerede i den indledende design- og konceptfase. De kan helt uforpligtende give indledende rådgivning om ventilationsstrategi og -tilgang De gratis serviceydelser omfatter: • Rådgivning om design af komfortventilation • Fastsættelse af åbningsarealer • Beregning af mulige luftskifter • Sparring i den tidlige designfase • Beregninger af CO2-niveauet i udvalgte områder

Se mere
Jannick K. Roth

Kontakt

Snak med en specialist