Om naturlig ventilation og hybrid ventilation

Lær det grundlæggende om naturlig og hybrid ventilation og hvordan de styres intelligent. Har du flere spørgsmål om naturlig og hybrid ventilation? Kontakt os bare!

Kontakt en ingeniør

Hvordan styrer man naturlig ventilation intelligent?

Man hører undertiden, at udluftning via manuelt eller mekanisk betjente vinduer kan være på bekostning af bygningens sikkerhed og integritet. Hvis en bygningsbruger efterlader et vindue åbent, har ubudne gæster fri adgang, og regn kan skade interiøret. Det er heller ikke unormalt at høre, at naturlig ventilation medvirker til træk om vinteren. Alle disse scenarier og flere til er ikke urealistiske. Men hvis automatiseringen er gjort intelligent, kan styresystemet faktisk forebygge disse uheldige situationer. Løsninger fra WindowMaster benytter funktioner som for eksempel industritestede parametre, sensorer og tidsbaseret kontrol, som sørger for, at vinduerne kun åbner, når det giver mening.

Basal viden om naturlig ventilation

Naturlig ventilation regulerer indeklimaet, og udskifter luften i bygningen gennem åbninger i facaden og/eller loftet. Resultatet er et friskere indeklima med et lavere CO2-indhold og en køligere temperatur i sommermånederne. Dette opnås gennem de temperatur- og trykforskelle, der naturligt opstår inden for og uden for bygningen som et resultat af vind- og temperaturpåvirkninger. Ofte associeres naturlig ventilation med manuel betjening af vinduer for at afkøle og friske indeklimaet op. Selvom dette ikke er en forkert antagelse, er det også muligt at automatisere facade- og loftsåbninger på en intelligent måde, for at gøre livet lettere for dem der opholder sig i bygningen, samtidig med at luftskifteniveauet optimeres, og sikkerheden i bygningen overholdes.

Hybrid ventilation

Hvorfor er automatisk naturlig ventilation en god idé?

Automatisering gør livet lettere for facility managers og dem der opholder sig i bygningen, ved at lade CTS-anlægget eller kontrolsystemet styre vinduer og andre åbninger der bruges til at lufte ud med. Det bliver derfor lettere at opretholde et godt indeklima og en behagelig temperatur. Og siden frisk luft er beviseligt med til at øge velbefindende og produktivitet, giver automatisering den dobbeltgevinst, at man får frisk luft, uden at man distraheres fra de opgaver man ellers er i gang med. Det er dog ikke alle automatiske styresystemer til facade- og loftsåbninger, der kommer med de samme funktioner og fordele. Styresystemerne fra WindowMaster er designet til tage højde for komfort, indendørs luftkvalitet, simpel installation og minimum vedligehold. Herudover yder vi også rådgivning samt designer specialbyggede løsninger til en række af erhvervsbygninger, så som skoler, hospitaler, kontorer, shopping centre og museer. Og selvom vores systemer er fuldautomatiske, tillader de også manuel betjening og zoneopdelt kontrol, så alle brugernes behov tilgodeses.

UCL Student Center udvendig facade
UCL Studiecenter fællesområde

Hvad og hvordan måler sensorerne?

WindowMaster benytter typisk indendørs og udendørs sensorer i samspil med prædefinerede parametre i styresystemet. Indendørs sensorer måler temperatur, luftfugtighed og CO2-niveau i et rum eller zone. Udendørs sensorer og vejrstationer måler temperatur, regn og vindhastighed udenfor. Baseret på kontrolparametrene vil systemet derefter beslutte om og hvor meget vinduerne skal åbnes.

Iphone 6s NVE APP Mock Up

Top-5 fordele ved naturlig ventilation

 • Icon Num1

  Reducerede omkostninger

  Da naturlige ventilationssystemer beror på naturens egne drivkræfter, kan bygningens energiforbrug nedbringes markant, hvilket også vil kunne afspejles i elregningen.

 • Icon Num2

  Minimalt vedligehold

  Naturlig ventilation kræver ikke dyr vedligeholdelse, hvilket yderligere reducerer omkostninger, og sparer dig for tid og ressourcer.

 • Icon Num3

  Bedre luftkvalitet

  Naturlige ventilationssystemer sørger for et godt flow af frisk luft gennem bygningen. Dette forbedrer luftkvaliteten, hvilket giver et sundere og mere produktivt indeklima.

 • Icon Num4

  Konsistens

  Naturlig ventilation sørger for, at hvert enkelt rum eller zone får tilført en korrekt mængde kølig eller varm luft, hvilket sikre en konsistent behagelig temperaturen. Dette eliminerer også nødvendigheden af hele tiden at skulle regulere systemet.

 • Icon Num5

  Reduceret CO2-udslip

  Et lavere energiforbrug betyder et lavere CO2-udslip. Det er sådan naturlig ventilation er med til at gøre bygninger mere bæredygtige.

Hvad er hybrid ventilation?

Hybrid ventilation er en bæredygtig ventilationsstrategi, der kan forbedre luftkvaliteten indenfor og regulere temperaturen effektivt. Det giver et mere behageligt og produktivt indendørs miljø. Hybride ventilationssystemer udnytter både den friske luft fra naturlig ventilation og den ekstra support et mekanisk anlæg kan tilføre.

Græs, der blæser i vinden

Hvordan fungerer hybride ventilationssystemer?

Hybride ventilationssystemer reducerer energiforbruget ved at nedbringe behovet for brugen af mekaniske anlæg og i visse tilfælde også kølingsbehovet. Ved at benytte naturlige ventilationsstrategier til at ventilere i løbet af dagen eller natten (naturlig natkøling), reducerer hybrid ventilation brugen, og nogle gange også størrelsen, af det mekaniske anlæg. Som med naturlig ventilation fra WindowMaster bruger de hybride systemer også sensorer til at monitorere indendørs temperatur, CO2-niveaue, luftfugtighed og udendørs vejrforhold. Baseret på disse data vælger systemet automatisk enten naturlig ventilation eller mekanisk ventilation, alt afhængig af hvilket system der egner sig bedst under de givne forhold. Hvis mekanisk ventilation er valgt, vil systemet skifte tilbage til naturlig ventilation, når denne strategi igen er optimal. Hvis det for eksempel er for koldt eller for varmt udenfor, vil systemet med hybrid ventilation justere åbningerne i bygningen og kommunikere med den mekaniske del af systemet for at optimere indeklimaet. Systemet har altså et holistisk perspektiv på ventilation for at sikre, at bygningen er komfortabel, sund og højt ydende.

Prime Tower kontor

Hvordan fungerer hybrid ventilation i løbet af de forskellige sæsoner?

 • Icon Sun Cloud

  Sommer

  Vinduesmotorer styrer åbningerne i bygningen for at lukke frisk luft ind. Dette opnås nogle gange med naturlig natkøling. Alt afhængig af klimaet vil åbningerne også benyttes til at ventilere eller nedkøle bygningen om dagen. Denne strategi sikre en bæredygtig drift af bygningen med et minimalt energiforbrug.

 • Icon Rain

  Vinter

  I visse klimazoner er hybrid ventilation med et mekanisk aggregat, der bruger varmegenvinding, den bedste løsning til at ventilere bygningen. Med varmegenvinding reducerer man behovet for opvarmning, samtidig med at man undgår trækgener.

 • Icon Wind Cloud

  Forår/efterår

  Hybrid ventilation fra WindowMaster er intelligent kontrol af indeklimaet via datainput om indendørs og udendørs forhold. Mange steder kan vejret variere meget i disse sæsoner, så ofte benyttes en kombination af sommer- og vinterstrategierne. Styresystemet vælger mellem naturlig ventilation eller mekanisk ventilation alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til både indendørs og udendørs klimaforhold.

Kontakt

Snak med en specialist