Automatisk natafkøling eller nattekøling

En strategi for passiv køling, der udskifter luften om natten for at nedkøle bygningens termiske masse, hvilket reducerer eller fjerner behovet for energiintensive mekaniske kølesystemer.

Kontakt en specialist

Hvad er nattekøling eller natafkøling?

Ved natventilation eller natkøling anvendes bygningens termiske masse. Når aftentemperaturen falder, efter en sommerdag, åbnes klimaskærmen, hvilket lader den kølige luft komme ind i bygningen og sænke lufttemperaturen og nedkøle bygningens termiske masse ved konvektion. Den efterfølgende dag vil den nedkølede masse akkumulerer varmebelastningen fra de personer, der er i bygningen, samt fra udstyr og solen.

Resultatet er mindre afhængighed af mekaniske kølesystemer om dagen, hvor spidsbelastningen er størst i forhold til energiforbrug.

Hvorfor har bygninger brug for natventilation?

Nye bygninger isoleres mere og mere pga. lovkrav og et fortsat fokus på bygningens varmeforbrug. I en almindelig kontorbygning med en normal varmebelastning kan behovet for køling være påkrævet selv ved udetemperaturer under 0°C. Det skyldes primært høje varmebelastninger, der genereres af mennesker, lys og udstyr. Dette resulterer ofte i bygninger, der har et mindre behov for opvarmning, men et større behov for køling.

Rocky Mountain Institute 03 Web

Hvordan fungerer natventilation?

Natkøling kan anvendes i forbindelse med naturlig, mekanisk og hybrid ventilation.

Automatisk natafkøling med naturlig ventilation

Hvis der anvendes naturlig ventilation i din bygning, så opnås natkøling ved at åbne vinduerne om natten og lade de naturlige drivkræfter vind og termisk opdrift køle området. For at sikre, at dette håndteres korrekt, anbefaler vi en løsning med naturlig ventilation, der giver feedback om vinduets specifikke åbningsgrad og statussen af vinduet direkte til CTS-anlægget. Dette hjælper med at bevare sikkerheden og integriteten af bygningen uden at gå på kompromis med fordelene ved natkøling.

Natkøling med mekanisk ventilation

Hvis der udelukkende anvendes mekanisk ventilation i din bygning, sker natkøling ved, at luften transporteres rundt i bygningen ved et væsentlig elforbrug. På tilsvarende måde, som det sker om dagen. Denne teknik giver derfor ikke de samme energibesparelser som naturlig og hybrid ventilation.

Natkøling med hybrid ventilation

Hvis der anvendes hybrid ventilation i bygningen, så opnås natkøling ved hjælp af naturlig ventilation eller en kombination af naturlig og mekanisk ventilation. En kombination er ofte meget effektivt, når en bygning har områder, som er dybe og ikke kan anvende opdrifts- eller tværventilation. 

Sådan forbedres effekten af natafkøling

For at forbedre effekten af natkøling i et nyt projekt kan du overveje at benytte byggematerialer med gode termiske egenskaber som fx beton. Det er varmekapaciteten og varmeledningsevnen, der bestemmer, hvor meget varme og kulde, massen kan opmagasinere. Eksponering af den termiske masse hjælper med at forbedre den termiske effekt, da tildækning af den forhindrer evnen til at opmagasinere varme eller kulde. En anden måde at forbedre indeklimaet på er ved at anvende solafskærmning. Solafskærmning forhindrer, at bygningen får for meget varme fra solen, hvilket øger sandsynligheden for, at naturlig ventilation og natkøling kan stå alene uden mekanisk køling.

Få mere at vide om passiv ventilation
Clayton Heights Community Centre Rendering Interior Web Credited

De vigtigste fordele ved natventilation

 • Icon Num1

  Reducerer brugen af mekaniske kølesystemer i dagtimerne

 • Icon Num2

  Reducerer energiforbruget

 • Icon Num3

  Forbedrer klimaskærmens ydeevne

 • Icon Num4

  Forbedrer sundheden af og komforten for de personer, der er i bygningen

 • Icon Num5

  Metode med lav CO2-udledning til køling af bygningen

I hvilket klima er natventilation mest effektivt?

Effektiviteten af natkøling afhænger af bygningens termiske egenskaber og af de lokale klimaforhold, dvs. vindhastigheden om natten og temperatursvingningerne i den omgivende luft. Det er særligt effektivt i klimaer, hvor der er markant forskel på udetemperaturerne om dagen og natten. Dermed ikke sagt, at natventilation ikke kan være effektivt i varmere klimaer. Selv når inde- og udetemperaturerne er næsten de samme, kan natkøling stadig være en måde at udlede luftbårne forureningskilder på og lukke frisk luft ind.

Rocky Mountain Institute 01 Web

Almindelige bekymringer om natventilation

Sikkerhed er en almindelig bekymring, hvad angår natventilation. Denne bekymring afhjælpes ved at vælge åbninger placeret højt i rummet, hvilket minimerer risikoen for indbrud. Forsikringsselskaber foretrækker ofte små, højtsiddende åbninger i forbindelse med natventilation.

Klemrisiko kan reduceres ved hjælp af intelligente motorer, der har en indbygget reverseringsfunktion. Hvis der anvendes en intelligent motor sammen med en intelligent styring, kan CTS-anlægget desuden modtage feedback om statussen og graden af åbningerne.

Med en strategi for natventilation behøver vinduerne normalt ikke at blive åbnet helt op for at opnå effektiv køling. Systemet hjælper derfor med at køle bygningen, samtidig med at sikkerheden bevares. Det intelligente kontrolsystem bør også omfatte vind- og regnsensorer, som kan registrere, når grænserne for regn og vindhastighed overskrides, så vinduerne lukkes, og bygningen beskyttes.

Kontakt

Snak med en specialist