Anbefalinger for design af naturlig ventilation

Anbefalinger og tommelfingerregler for at hjælpe dig med at designe den ideelle naturlig ventilationsløsning.

Læs mere om naturlig ventilation

Rummets geometri

God rumhøjde – mindst 2,5m og gerne 2,7m eller mere. Ensidet ventilation – rumdybden bør ikke overstige 2,5 gange rumhøjden, dog maks. 10m. Tværventilation – rumdybden bør ikke overstige 5 gange rumhøjden. Opdriftsventilation – afstanden fra facade til tagopluk bør ikke overstige 5 gange rumhøjden.

Single Sided ventilation

Opluk

Højtplacerede opluk/vinduer i facaden – gerne 2m eller mere over gulvniveau Bundhængt indadgående eller topstyrede udadgående opluk/ vinduer. Vindueshøjde, facade: ca. 400-600mm. En vindues bredde på ca. 1,4m er ofte optimal, da der som regel skal benyttes to vinduesåbnere, når bredden overstiger 1,2-1,4m. (afhængig af materialet af vinduesprofilet) Jævn fordeling af opluk.

Window Tophung
Opluk

Andre retningslinjer for naturlig ventilation

  • Anvendelse af naturlig natkøling
  • Gerne tung konstruktion for optimal udnyttelse af natkøling
  • Brugerindflydelse fx ved tryk placeret nær arbejdsstation
  • Mulighed for tværventilation, opdriftsventilation eller hybrid ventilation ved tæt personbelastning fx i klasseværelser
  • Gerne min. 7m3 pr. person i fx klasseværelser
  • Maksimale luftskifter:
   Vinter: Luftskiftet i brugstiden bør maksimalt være 2,5-3h-1 (gennemsnit over brugstiden).
   Sommer: På arbejdspladser kan et luftskifte på 4-6h-1 godt accepteres.
   Atrier og lignende med kortvarigt ophold: 10-15h-1 kan accepteres.

Hvor der anvendes assisterende mekanisk udsugning

 • I de fleste tilfælde bør udsugningskapaciteten minimum svarer til basisluftsskiftet – fx klasseværelse: 5 l/s pr. person + 0,35 l/s pr. m2 etageareal, obs. gennemsnit CO2 maks. 1000 ppm i brugstiden.
 • Udsugningen bør styres modulerende.

Kontakt

Snak med en specialist