Top 10 fordele ved naturlig ventilation

Hvorfor naturlig ventilation er til gavn for indeklimaet, miljøet og din tegnebog

Se vores styresystemer

1. Arkitektonisk flot

Med automatiseret naturlig ventilation er der ingen rør- eller kanalføringer, samt pladskrævende ventilationsaggregater. Naturlig ventilation kræver ikke nedhængte lofter, hvilket betyder at du har mulighed for øget rumhøjde. Desuden giver naturlig ventilation ved brug af vinduer et større lysindfald og åbenhed ved f.eks. atrier.

Se bygninger med naturlig ventilation
Retten På Frederiksberg

2. Lavere energiforbrug

Naturlig ventilation er mindre energikrævende end tilsvarende mekaniske ventilationsanlæg. Anvendes hybrid ventilation kan energiforbruget reduceres yderligere.

Energiforbrug DAN 2B

3. Fuld rumudnyttelse

Med naturlig ventilation får du fuld udnyttelse af dine kvadratmeter og loftshøjde, da der ikke er behov for plads til store ventilationsaggregater og teknikrum. Et mekanisk ventilationssystem optager op til 6,5% af bygningens etageareal sammenlignet med kun 0,2% for et naturligt ventilationssystem.

Se vores motorportefølje
Shutterstock 115904671
Langelinie Extra Floor DAN

4. Lav CO2 for bæredygtig bygning

Bygninger står for op mod 30-40% af det samlede energiforbrug i Danmark. Naturlig ventilation har et meget lavt energiforbrug, og dermed en meget begrænset CO2 udledning. Studier viser, at det er muligt at opnå en reduktion i CO2 udledning på 24-71% ved anvendelse af naturlig ventilation fremfor mekanisk ventilation.

Bygninger

5. Høj brugertilfredshed

Med en naturlig ventilationsløsning fra WindowMaster er det nemt at zoneinddele sit kontorlandskab, således at der kan tilgodeses flere behov. Brugerne har altid mulighed for at overstyre automatikken, hvilket giver høj tilfredshed bygninger. Studier viser, at i bygninger med aircondition, er kun 50% af brugerne tilfredse med indetemperaturen, mens i naturligt ventilerede bygninger, er 77% af brugerne tilfredse.

Brugertilfredshed

6. Skånsom renovering

Med naturlig ventilation er det muligt at etablere et godt indeklima i f.eks. fredede bygninger, uden at skulle gennembryde vægge og lofter med kanaler og skaffe plads til store ventilationsanlæg. Samtidig er naturlig ventilation et oplagt valg, såfremt bygningen skal have udskiftet de gamle vinduer til nye. Her kan man nemt installere motorer til den naturlige ventilation.

DTU Skylab

7. Hurtig renovering

Renoveringen kan gennemføres meget hurtigt, hvilket gør det muligt for bygningen at have minimal forstyrrelse, hvis man vælger naturlig ventilation i stedet for mekanisk ventilation. Dette kan også gøre det muligt for dig at undgå flytning af bygningsbrugerne, mens renoveringen finder sted.

8. En bedre bundlinje

Færre og billigere komponenter er nogle af de medvirkende faktorer til, at det er billigere at etablere et godt indeklima med naturlig ventilation. Over en bygnings livscyklus, er anlægsomkostninger, driftsudgifter og vedligehold af systemet 5 gange lavere med naturlig ventilation i forhold til mekanisk ventilation og 2,5 gange lavere med hybrid ventilation. Vores systemer betaler sig ind på mindre end et år, hvilket resulterer i en gennemsnitlig investeringsafkast (ROI) på mindst 120% for naturlig ventilation og hybridventilation, takket være forøget produktivitet, sundhed samt et reduceret energiforbrug.

Læs: Sådan kan din naturlige ventilation betale sig selv
ROI

9. Minimal vedligeholdelse

Der er minimal vedligeholdelse, der skal udføres, efter det naturlige ventilationssystem er installeret. Med ingen filterudskiftning og ingen snavsede kanaler, der skal rengøres, kan tid og ressourcer bruges på andre ting.

10. Sunde bygninger og indeklima

Studier viser, at personer som opholder sig i bygninger med naturlig ventilation har op til 65% færre bygningsrelaterede symptomer, såsom hovedpine, øjenirritation mm.. De viser også en besparelser på sundhedsmæssige omkostninger på 0,8-1,3%.

DIAGRAM Helbredsproblemer

Kontakt

Snak med en specialist