Sådan kan din naturlige ventilation betale sig selv

Forretningskvinde, der arbejder på hendes kontor

Fra skoler til hospitaler til museer og kontorbygninger bidrager naturlig ventilation til et sundt helbred, velvære, gode præstationsresultater, ganske enkelt ved at reducere CO2 og hjælpe mennesker til at indånde frisk luft, når de er inden for. Læs mere om undersøgelsen og forretningsmodellen nedenfor.

Fokus på medarbejdertrivsel er en god forretning

World Green Building Council (GBC) publicerede en omfattende rapport i 2015 om sundhed, trivsel og produktivitet på kontorer. De påpegede, at personaleomkostninger, herunder løn og goder, typisk udgør omkring 90 % af omkostningerne for en bygnings livscyklus. Det pointeres herefter, at personalets produktivitet eller alt, hvad der påvirker deres evne til at være produktive, bør være en vigtig problemstilling for en hvilken som helst organisation.

Resultater fra undersøgelsen

12 uafhængige studier fra hele verden viser, at brugen af bæredygtige ventilationssystemer kan bidrage til betydelige økonomiske gevinster, da de har en positiv effekt på faktorer som produktivitet, SBS (Sick Building Syndrome) og medarbejdernes sundhed. De antyder yderligere, at dette kan have en positiv indvirkning på sygefraværet samt sænke udgifterne til medarbejdersundheden. 

Det fysiologiske og det psykologiske

Produktiviteten hos en bygnings brugere hængere sammen med både fysiologiske og psykologiske faktorer. Luftkvalitet samt termisk komfort har vist sig at være blandt de vigtigste faktorer.

Måden, som mennesker opfatter indemiljøet, kan have en indvirkning på måden, de vurderer deres egen velvære og tilfredshed med bygningsmiljøet. Medarbejdernes grad af tilfredshed er ofte direkte forbundet med produktivitet, og smitter samtidig af på deres overordnede tilfredshed med arbejdet.

Undersøgelserne viser yderligere, at mennesker er tilpasningsdygtige i forhold til temperatur i modsætning til luftkvalitet. Det understreger i højere grad behovet for frisk luft og mindre recirkulation i indemiljøet. Når vi evaluerer risiciene i forhold til menneskets sundhed ved rumtemperaturintervaller mellem 16° og 24°, er de direkte risici ikke sammenlignelige med risiciene, som er forbundet med ringe luftkvalitet. Det betyder dog ikke, at termisk komfort ikke er vigtig for brugerne – langt fra.

Termisk komfort påvirkes af forskellige faktorer som lufttemperatur, strålingstemperatur, lufthastighed og relativ luftfugtighed. Det bør dog nævnes, at brugerkontrol over termisk komfort er en vigtig faktor. I tilfælde, hvor brugerne har mulighed for at tilpasse deres termiske miljø ved at justere på beklædning, solafskærmning eller vekslende lufthastighed over kroppen ved fx at åbne vinduer, tåles der større temperaturforskelle.

Op til 18 % øget produktivitet

Ifølge disse 12 uafhængige studier kunne produktiviteten øges med op til 18 % i bygningsmiljøet blot ved at inkorporere naturlig- og hybrid ventilation sammenlignet med udelukkende mekaniske systemer. Selvom den gennemsnitlige øgning af produktiviteten er 8 %.

I disse studier er produktivitet forbundet med forskellige faktorer som den reducerede forekomst af SBS (Sick Building Syndrome), øget personlig kontrol samt mere dynamiske indemiljøer med forskellige lufthastigheder.

SBS (Sick Building Syndrome)

SBS, der også er kendt som "bygningsrelaterede symptomer", forårsages af dårligt indeklima i bygningsmiljøet. Symptomerne kan spænde over svimmelhed, træthed og ondt i halsen til allergilignende symptomer. Ved brug af naturlig ventilation forsynes bygningsmiljøet med luft udefra. Det reducerer effekten af forurenende stoffer i indemiljøet samt virkningerne af SBS, der ofte kan stamme fra urene kanalsystemer og forhøjede CO2-niveauer.

Græs, der blæser i vinden

Forretningsmodellen

Der findes et par metoder til at bedømme en eventuel investering. For at bedømme i hvilken grad cleantech ventilationsløsninger forbedrer ejendomsinvesteringer så vi på en simpel ROI-beregning. Ved hjælp af værdierne nedenfor nåede vi frem til, at dette system ville betale sig selv inden for 11 måneder. 

Først beregnede vi INVESTERINGEN

For at fastslå opstartsinvesteringen gjorde vi følgende antagelser:

 1. 670 kr. per m² – Dette er et førsteklasses bæredygtigt
  ventilationssystem, og det inkluderer installation og
  integration i bygningens administrationssystem.
 2. 17m² per person – Antallet af kvadratmeter pr. medarbejder i bygningen
 3. 1 automatisk styret vindue pr. medarbejder med
  mulighed for personlige hensyn og personlig betjening

Sædvanligvis koster et hybridventilationssystem kun 446,50 kr. per m². Og det er vores erfaring, at det i mange tilfælde kun beløber sig til 298 kr. per m².
Dog er bygninger og lejere forskellige, og disse værdier er muligvis ikke repræsentative i alle tilfælde. Hvis du har spørgsmål om disse eller andre beregninger, må du endelig kontakte os.

Dernæst NETTORESULTATET

Vi ville forstå, hvor stort et overskud der kunne tjenes pr. medarbejder med en konservativ produktivitetsfremgang på 3 %. For at finde frem til det gjorde vi følgende antagelser:

 1. 4.150.000 kr – Årlig virksomhedsindtægter pr. medarbejder
  (Baseret på estimerede gennemsnitsværdier fra S&P's 500-indeks for virksomheder.)
 2. 10 % – Profitmargin

Beregning af nettoresultatet


12.444 kr. pr. medarbejder pr. år / Investering 11.199 kr. pr. medarbejder

= ROI 114 %

Kilder

 1. https://csimarket.com/
 2. https://www.oldschoolvalue.com/
 3. Clements-Croome D.J., Li Baizhan. Productivity and indoor environment.problem in mechanically ventilated rooms? Proceedings of Healthy Buildings 2000, Vol 1
 4. E.g. Leaman A. and Bordass B. (2007) Are users more tolerant of ‘green’ buildings? Building Research and Information 35:6, pp 662 –673.
 5. Oh SYJ. (2005) Indoor air quality and productivity in offices in Malaysia. BSc dissertation, School of Construction Management and Engineering, University of Reading
 6. Clements-Croome DJ. (2014) Sustainable Intelligent Buildings for Better Health, Comfort and Well-Being.
 7. R.T. Hellwig, S. Brasche, W. Bischof, Thermal Comfort in Offices – Natural Ventilation vs. Air Conditioning, Healthy Buildings 2006
 8. J. Toftum (2009), Building and Environment 45 (2010) 23–28, Central automatic control or distributed occupant control for better indoor environment quality in the future.
 9. Wargocki, P, Wyon, D, and Fanger, P.O. (2000). Pollution Source Control and Ventilation Improve Health, Comfort and Productivity. In Proceedings of Cold Climate HVAC 2000, Sapporo, Japan, November 1-3, 2000, pp. 445- 450.
 10. Meyer HW, Würtz H, Suadicani P, Sigsgaard T, Nielsen PA, Gyntelberg F and the Danish Moulds in Buildingsgroup. Are high levels of moulds in dust a greater problem in mechanically ventilated rooms? Proceedings of the 11th International Conference on Indoor Air Quality and Climate 2008, Copenhagen, Denmark, 17-22 August 2008.
Tilslut dig tusindvis af andre branchefolk på vores nyhedsbrevsliste!

Hold dig opdateret med de seneste produktlanceringer, teknologi og nye referencer inden for naturlig ventilation og brandventilation. Det skal du ikke gå glip af!

Tilmeld dig!

Kontakt

Snak med en specialist