Hvor lydløse er motorerne fra WindowMaster?

Birkerød Gymnasium

Som en virksomhed, der har dedikeret sig til automatisering af vinduer og facader, får vi ofte spørgsmål om, hvor lydløse vores vinduesmotorer er. Det er derfor, vi har besluttet at lade vores motorer stå deres prøve hos Teknologisk Institut (TI). Få resultaterne nedenfor, samt et indblik i hvordan vores motorer blev testet.

Lydløse motorer som et led i bygningsdesignet

Ligesom vores kunder vælger motorer på grundlag af kædelængde eller åbningsgrad, skal der også være mulighed for at bedømme støjniveau som en parameter ved valg af den rette vinduesmotor til et projekt. Støjniveauet fra vinduesmotorer kan udgøre en nøglefaktor i overvejelserne for dine kunder, når de præsenteres for konceptet om en automatiseret naturlig ventilationsløsning til deres bygning. Selvom vinduesmotorerne muligvis kun anvendes i korte perioder mellem 5-10 minutter om dagen, kan støjen, de producerer, betragtes som et æstetisk element sammen med de andre ventilationsløsninger i en bygning. Og eftersom akustikken er en vedvarende mærkesag for de projekterende, er det nyttigt for både dem og deres kunder at have konkrete data om indvirkningen af løsningen for vinduesautomatisering under designprocessen.

Automated Windows

Vil du vide mere om vores lydløse motorer?

Vi står klar til at hjælpe dig!

Hvornår skal de projekterende bruge støjniveau som en parameter for valget af vinduesmotor?

Denne parameter giver mest mening, når du designer til en intelligent naturlig- eller hybridventilationsløsning. Hvis du gerne vil bruge automatisering af vinduer/opluk i facade eller tag, for at give frisk luft til indeklimaet, kan en vurdering af støjen forårsaget af motorerne, samt afstanden mellem åbningerne og brugerne, hjælpe med at afveje mulighederne.

HouseZero kontorområde

Komfort ventilation eller brandventilation (ABV-løsninger)

Motorer fra WindowMaster, der er projekteret til komfortventilation, kan programmeres til at åbne og lukke automatisk på grundlag af indstillinger, der er defineret af kunden. Dette omfatter normalvis den bedst mulige lydløse drift samt en manuel overstyringsfunktion. Ved manuel overstyring afgiver motoren typisk lidt mere støj end når den kører i automatisering. Årsagen til det er, at den giver brugeren en auditiv feedback om driften af motoren (åbne eller lukke).

Hvis du udelukkende projekterer til en automatiseret brandventilationsløsning, bør støj ikke skabe betænkelighed. Årsagen til det er, at motorerne til denne sikkerhedsfunktion åbner med en hastighed på 100 %. WindowMaster har vinduesmotorer, der kan anvendes til naturlig, hybrid- og brandventilation i en kombineret løsning. Hvis det er tilfældet for dit projekt, kan vi hjælpe dig med at finde det bedste produkt til din applikation; til stille komfortventilation eller brandventilation alt efter behov.

Vinduesmotorernes hastighed

Det fører os videre til en anden vigtig overvejelse: motorhastighed. Motorens hastighed er delvist bestemmende for motorens støjniveau. Generelt er motoren mere stille, jo langsommere hastighed den kører. Motorhastigheden og åbningsgraden bestemmer også det kontrolniveau, der kan tilbydes kunden. Dette kan have en særlig betydning, hvor der bruges naturlig ventilation om vinteren for at lufte ud for CO2. Motorer, der kan betjenes med millimeternøjagtighed, tilbyder den fordel at give frisk luft til bygningen og samtidig minimere risikoen for træk.

Vil du lære mere om, hvordan du vælger den rigtige vinduesmotor? Se vores blog De 5 vigtigste ting at overveje ved valg af vinduesmotorer

Frederiksberg Centret indvendige vinduer

Testbetingelserne

Teknologisk Institut opførte et kontrolleret miljø for at teste og måle det A-vægtede lydtrykniveau for vores vinduesmotorer. Målingerne af lydniveauet er udført i en afstand på 1 m fra motorerne samt i en afstand på 1,6 m fra gulvet. Da vinduesmotorer typisk kun er i anvendelse periodevis, bør hele cyklussen, fra lukket til åben til lukket, bruges til at vurdere lydniveauet. Motorerne hang frit fra en stabil støttekonstruktion uden yderligere modstand. Målingerne er blevet udført i et stort kontorlokale udenfor arbejdstiden med lav baggrundsstøj og med loftet dækket af standard lydabsorberende materiale. Derudover blev motorerne betjent med TrueSpeed™ i intervallet mellem 1 til 10 mm/sek.

Test Invironment TI Dba
Test Invironment TI

Hvordan klarede vores vinduesmotorer det?

Vi undersøgte et udvalg af små, mellemstore og store vindueskædemotorer. Hvorfor undersøgte vi kun kædemotorer og ikke spindelmotorer eller låsemotorer osv? Fordi de fleste vinduer bruger kædemotorer, da de er mere kompakte og kan skjules i vinduesrammen eller monteres uden særlig stor indvirkning på vinduesæstetikken, som en spindelmotorer vil have.

WMU 852

Og nu kommer vi til tallene

De mest støjsvage kædemotorer fra WindowMaster blev målt til imponerende 21 dB(A) og 25 dB(A) ved individuelle målinger. Motorerne, der blev målt til 21 dB(A) var WMU 831, WMU 851, WMU 852 og WMD 820. Motorerne, der blev målt til 25 dB(A) var WMX 813 og WMX 814. Disse tal blev målt, mens motorerne kørte 1 mm/ sek ved hjælp af TrueSpeed™. Denne hastighed anvendes ofte til millimeterpræcis  komfortventilation.

Sætter vi disse målinger i en sammenhæng, måles normal vejrtrækning til 10 dB(A), mens en hvisken måles til 30 dB(A). Disse specifikke motorer anvendes typisk til at betjene vinduer i skoler og kontorbygninger, hvor folk sidder ved deres skriveborde omkring 1-2 m fra de automatiseret vinduer.

Type Små kædemotor Mellem kædemotor Stor kædemotor
Motornavn WMX 813 WMU 852/851/831 WMU 885 og 895
Målt dbA 25 21 43

Hvordan ser støjmålingen ud for vinduesmotorer, der anvendes i store tag- og facadevinduer?

Vores største motorer, WMU 888 og WMU 895, blev målt til 43 dB(A), mens de kørte med 100 % af deres åbningshastighed. Dog blev WMU 888 målt til blot 35 dB(A), når den kørte med 30 % af sin åbningshastighed, og WMU 895 målt til 36 dB(A), når den kørte med 20 % af sin åbningshastighed. Begge motorer anvendes typisk til større vinduer i højt placerede åbninger i atrier, tage eller meget store offentlige foyerer til brand- og røgventilation (ABV / ABA). Når bygningens ABV- eller ABA-anlæg registrerer varme og røg, kører motorer, der er testet og godkendt af offentlige tilsynsmyndigheder til disse anvendelser, ved 100 % åbningshastighed. Dog er afstanden mellem disse motorer og brugere meget større sammenlignet med betjente vinduer i et kontor, en skole eller sundhedscenter, hvilket reducerer den hørbare støj.

Kjølberggata 21 tagvinduer

En vigtig bemærkning om afstand

Vi udførte vores test med en afstand på 1 m mellem mikrofonen og motorerne. Afstanden mellem det automatiseret vindue og brugeren kan have en betydelig indvirkning på den opfattede støj fra vinduesmotoren. Hvis du for eksempel sidder 2 m fra vinduesmotoren, som blev målt til 21 dB(A) ved hjælp af ovenstående testbetingelser, vil dB(A)-niveauet falde med 6 til blot 15 dB(A). Dette fald på 6 dB(A) skyldes afstandskvadratloven (Inverse-square law). Og hvad angår vores største motorer, vil afstanden mellem brugeren og det automatiseret vindue sandsynligvis være større end 3 eller 4 meter.

Db Scale DAN V2

For at opnå den mest lydløse automatik kan nogle af vores motorer betjenes med TrueSpeed™ ved en hastighed på 1 mm/sek. En af vores mest lydløse mellemstore kædemotorer, WMU 852, blev eksempelvis mål til imponerende 21 dB(A), mens den kørte med 1 mm/sek. Denne teknologi giver en fleksibilitet, hvad angår hastigheden, hvilket giver de projekterende muligheden for en yderst kontrolleret naturlig ventilation. En yderligere fordel ved motorhastigheden og åbningsgraden er, at det giver de projekterende mulighed at holde støjniveauerne i skak og samtidig minimere risikoen for træk.

Teknologien bag vores lydløse vinduesmotorer – sådan virker det

Teknologierne bag vores vinduesmotorer kaldes MotorLink® og TrueSpeed™. Dette er vores patenterede vinduesmotorteknologi, som hjælper vores motorer med en lydløs drift via programmérbar styring af åbne-/lukkehastigheden. Med MotorLink® følger fordele som blandet andet at kunne styre motorer til en specifik åbningsgrad, ægte synkronisering mellem motorer samt tovejsstyring mellem motorer og CTS-anlægget.

Læs mere om MotorLink her
Icon Motorlink White

Kontakt

Snak med en specialist