Derfor prioriterede vi reduktionen af plastemballage

Koralrev under vand

Klimadebatten summer praktisk talt over hele verden. Hvordan vi bekæmper og reducerer vores indvirkning på miljøet er mere end blot et varmt emne for mange virksomheder i alle slags brancher. Hos WindowMaster er det ikke anderledes.

I de seneste år har virksomheder og hele industrier været udfordret af brugen af plast i deres produkter og emballage. Og med god grund har bygge- og anlægsindustrien ikke været fremmed for denne debat, og den har modtaget sin velfortjente del af kritik vedrørende indvirkningen på miljøet.

Dette øgede fokus gør det klart, at nu er tiden for innovative og bæredygtige løsninger, særligt hvad angår materialer, arbejdsstrømme samt holdninger til spild inden for branchen. Den grønne tænketank Concito fandt fx ud af, at produktionen af byggematerialer repræsenterer 10-15 % af de samlede emissioner af drivhusgas. Transport er ikke inkluderet i det tal.

Det var denne strenge kritik af manglen på bæredygtighed i vores branche, der fik os til at positionere vores produkter og teknologi inden for den bæredygtige bygningsrevolution. Men det var umuligt at overse vores eget produkts bidrag til den smertelige statistik for plastforbrug. Alene i Europa er emballage ansvarlig for 30 % af den årlige plastproduktion. Det blev både tydeligt og svært for os at brande vores produkter som en bæredygtig bygningsteknologi uden også at gennemgå spildet i vores emballage.

"Vi vil under ingen omstændigheder være en del af den bekymrende statistik, og derfor har vi lanceret en række initiativer, som kan minimere vores miljømæssige fodaftryk. Vores vellykkede reduktion af plastforbruget har vist os, at der findes mange måder at forbedre os på, hvis vi blot investerer tiden og kræfterne i nye initiativer", oplyser Erik Boyter, CEO i WindowMaster.

”WindowMaster leverer indeklimaløsninger, der gør bygninger mere energieffektive og dermed mere bæredygtige - og det er vi selvfølgelig stolte af. Men det er jo ikke meget værd, hvis vi ikke forsøger at kigge indad og forbedre den måde, vi driver vores forretning på, for man kan altid gøre mere. Jeg synes, det er vigtigt, at man tager sin egen medicin.”
Erik Boyter

Erik Boyter

CEO and Owner, WindowMaster

Nye fremgangsmåder

I 2016 lancerede vi en intern undersøgelse af plastforbruget i vores forsyningskæde. Ikke overraskende viste det sig, at vores produktemballage var hovedsynderen i vores virksomheds brug af plast. Vi erfarede også, at enkle forandringer kunne hjælpe os med at reducere brugen betydeligt.

Du finder yderst sjældent WindowMaster-produkter opbevaret udenfor på en byggegrund. De elektriske komponenter og størrelsen betyder, at de oftest opbevares indenfor i modsætning til andre, større byggematerialer. Eftersom disse store byggematerialer kan være nødt til at stå udenfor i længere tid af gangen, er plastemballage en nødvendighed for at beskytte dem. WindowMaster-produkter, der som regel opbevares inden døre, har ikke behov for denne grad af plastindpakning.

Da vi havde undersøgt processerne og protokollen i forbindelse med brugen af plast i vores emballage, besluttede vi at sætte et mål for 2018 om at reducere vores årlige forbrug med 30 %. Ved slutningen af 2018 var det dog lykkedes os at reducere vores plastforbrug med 69 %.

Udover at fjerne eller reducere brugen af plast udenom vores produkter, er vi også stoppet med at bruge pakkechips. Nye metoder til emballering af vores produkter har også hjulpet os med at eliminere antallet af paller og det samlede antal pakker, der sendes. Dette har den yderligere fordel at reducere transportplads, og derved emissioner, samt flere fysiske emballagematerialer.

Dokumentation af vores rejse mod bæredygtighed

Siden 2016 har WindowMaster været en del af FN's Global Compact-initiativ, og derfor præsenterer vi hvert år en rapport, der formidler vores fremgang i forbindelse med  de ti principper i FN's Global Compact-initiativ. Mere specifikt forsøger vi at fremhæve vores arbejde i henhold til  FN's mål for bæredygtighed.

Principperne i FN's Global Compact-initiativ dækker temaerne for klima, menneskerettigheder, korruptionsbekæmpelse og arbejdsforhold.

"Det har for os været et naturligt skridt at blive en del af FN's Global Compact-initiativ. Vi mener, at alle virksomheder i branchen skal tage ansvar og prøve at gøre det bedre. Vigtigst af alt, fordi vi er nødt til at passe bedre på planeten. Bæredygtige handlinger er ikke et spørgsmål om luksus, de er bydende nødvendige, hvis vi gerne vil drive forretning i fremtiden. Vores arbejde er vores levebrød, og det er vigtigt, at vi kan fortsætte arbejdet med god samvittighed, tilfredse medarbejdere og kunder", siger Erik Boyter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få de seneste nyheder og trends om bæredygtige indeklimaløsninger.

Tilmeld dig!

Kontakt

Snak med en specialist