Om røg- og brandventilationssystemer

Automatisk røgventilation og brandventilation leder hurtigt røg ud af bygningen gennem opluk placeret højt, mens lavere placerede opluk tilfører erstatningsluft. Har du flere spørgsmål om brandventilation? Kontakt os bare!

Kontakt en specialist

Hvorfor vælge naturlig røg- eller brandventilation?

Sikkerhed under en nødsituation. At hjælpe personer der opholder sig i en bygning sikkert ud uden at få røgforgiftning, er altafgørende, når en bygnings brandstrategi udfærdiges. For at brugerne skal kunne undslippe ved brand, skal røgen ledes så hurtigt som muligt ud af bygningen. Dette lader samtidigt brandvæsnet slukke branden sikkert og effektivt. Naturlig udledning af røgen forhindrer også bygningen i at overophede, hvilket ellers kan skabe eksplosioner af røggasser.

Sød lille pige, der kysser glasvindue

Hvad er naturlig brandventilation og røgventilation?

Automatisk naturlig røg- og brandventilation leder hurtigt røg ud af bygningen gennem opluk placeret højt, mens lavere placerede opluk tilfører erstatningsluft. På den måde lukkes røgen ud og frisk luft lukkes ind.

Stack Ventilation Smoke

Hvordan fungerer ABV?

Med en røg- eller brandventilationsløsning vil røglemmer (ovenlys, vinduer eller klapper) placeret i taget/højt i facaden automatisk åbne i tilfælde af brand samtidig med, at der gennem lavere placerede opluk tilføres erstatningsluft. Er systemet designet og kontrolleret korrekt, sikrer det, at den varme røg ledes hurtigt ud af bygningen, så sikkerheden for brugerne øges, og risikoen for at omkomme mindskes væsentligt.

Kjølberggata 21 tagvinduer
Drivende skyer over bjergskov

Brandventilation og komfortventilation

Naturlig røg- og brandventilation giver foruden sikkerhed og tryghed for bygningsbrugerne også mulighed for komfortventilation. Åbningerne i facade og tag kan til hverdag benyttes til at ventilere med og dermed skabe et behageligt indeklima. I kombination med vejrstationer og/eller sensorer kan motorerne styres intelligent. Dette reducerer efterspørgslen på køleanlæg og andre ventilationssystemer i bygningen, hvilket reducerer energiforbruget og forbedrer luftkvaliteten. I et komfortventilationssystem måles forholdene udenfor og indenfor. Dette sikrer, at vinduerne åbner og lukker på de rigtige tidspunkter, og at CO2-niveauerne indenfor forbliver ved optimale niveauer. Termisk komfort for brugerne er også i fokus for denne type system. En brandventilationsløsning er altså ikke blot en investering i beskyttelsen af bygningens brugere i tilfælde af brand, men den kan også spille en aktiv rolle i at give brugerne et balanceret dagligt indeklima, som er miljøvenligt.

Myntgata førstesal

Mange vinduesprofiler er certificeret med vores produkter inden for brandventilation

Se her hvilke
Window Tophung

Lovkrav og certificering af brandventilation

Brandventilationsanl√¶g (ABV anl√¶g) er omfattet af maskindirektivet og skal CE-m√¶rkes i overensstemmelse hermed. Dern√¶st angiver Bygningsreglementet af 2010 (BT10) krav til, hvorn√•r der skal installeres automatisk brandventilation i en bygning, hvor ‚ÄĚEksempelsamlingen om brandsikring af byggeri‚ÄĚ anviser om en r√¶kke funktionskrav, der skal opfyldes ved projektering af anl√¶gget. Udover projektering s√¶tter DBI retningslinje 027 ogs√• krav til selve installationen og vedligeholdelsen af brandventilationsanl√¶g.

Brandventilationsåbninger, som indgår i naturlige brandventilationsanlæg, skal være CE-mærket i henhold til den europæiske standard DS/EN 12101-2.

Herudover skal brandventilations√•bningen funktionsgodkendes med snelast p√• minimum 800 N/m2, v√¶re funktionsdygtig ved lave temperaturer ned til -5¬įC og vindlast p√• 1.500 N/m2 samt brandtestes i henhold til B300. Det vil sige, at komponenten uds√¶ttes for 300 ¬įC i 30 minutter. Derudover er kravet til brandventilations√•bningens reaktionstid p√• 60 sekunder fra aktivering til ‚ÄĚbrandposition‚ÄĚ.

Såfremt brandventilationsåbningen også anvendes til komfortventilation, skal det automatiserede vindue leve op til pålidelighedsklasse RE 50 og RE 10.000. Det vil sige, at vinduet skal kunne åbne til brandposition 50 gange, og kunne kunne åbne og lukke 10.000 gange, når det kun bærer egenlasten som ved komfortventilation.

 

Luftsluser til trappeopgange

I bygninger, hvor gulv i √łverste etage ligger mere end 22 m over terr√¶n og i andre bygninger, hvor alle rednings√•bninger ikke kan n√•s af redningsberedskabets stiger, udf√łres trappen som en sikkerhedstrappe. En varm luftsluse til en sikkerhedstrappe skal derfor sikre, at der ikke sker brand eller r√łgspredning fra bygningen ind i trapperummet. R√łgudluftningen, som skal v√¶re CE m√¶rket iht. EN 12101-2, skal have et aerodynamisk √•bningsareal p√• mindst 1,7 m2 pr. etage og kan tilvejebringes via motoriserede vinduer.

WindowMasters l√łsninger til varmluftssluser lever op til alle g√¶ldende love og krav, og vi r√•dgiver gerne p√• omr√•det.

 

Guide til valg af det rette ABV anlæg

Her f√łlger en tjekliste, som kan v√¶re behj√¶lpelig, n√•r der skal v√¶lges brandventilationsl√łsning.

Hvilke lovkrav skal ABV anlægget leve op til?
Husk at unders√łge lovgivning for automatisk brandventilation g√¶ldende for netop din bygning. Bem√¶rk, at lovgivningen ikke n√łdvendigvis er den samme for nybyggeri og renoveringsprojekter.

Hvilke parametre skal der tages h√łjde for ved valg af automatisk brandventilation?
Udformningen af den endelige l√łsning afh√¶nger bl.a. af bygningens anvendelseskategori, st√łrrelse, antallet af r√łgzoner, motorgrupper og motorlinjer og vinduesmotorens str√łmforbrug.

Hvor stort et åbningsareal er der brug for?
Det n√łdvendige totale √•bningsareal afh√¶nger af bygningens st√łrrelse og anvendelse, hvilket oplyses i brandstrategirapporten, der er godkendt af de lokale myndigheder. √Öbningsarealet per opluk afh√¶nger bl.a. af vinduets st√łrrelse, vinduesmotorenes slagl√¶ngde, √•bningsvinkel samt det samlede antal opluk i bygningen. Det aerodynamiske √•bningsareal fremg√•r af r√łglemmernes CE-m√¶rkning.

Hvilken motor skal styre oplukket for erstatningsluft?
Vinduernes type (tophængt, bundhængt, sidehængt, åbner udad, indad, osv.), fabrikant/profilserie, rammedimensioner, rammevægt og eventuelt taghældning for ovenlys har indflydelse på valget af motor. Motorer til brandventilation skal CE godkendes iht. EN 12101-2.

Hvilken brandcentral skal jeg vælge?
Dette valg afh√¶nger af det konkrete behov; er der f.eks. brug for mange r√łgzoner, kan flere CompactSmoke‚ĄĘ brandcentraler sammenbygges i master/slaveforbindelse, eller der kan v√¶lges FlexiSmoke‚ĄĘ, der er modulopbygget. Valg af motor afh√¶nger desuden af, om der er tale om brandventilation, r√łgudluftning eller erstatningsluft, idet der g√¶lder forskellige regler. Dern√¶st har vinduesprofil, rammedimensioner, rammev√¶gt og evt. tagh√¶ldningen i forbindelse med ovenlys en indflydelse p√• valg af korrekt motor

Hvordan skal brandalarmen aktiveres?
Aktivering af ABV anl√¶gget kan ske via signal fra et ABA anl√¶g, r√łgdetektor og/eller manuelle brandtryk/betjeningspanel.

Er der brug for ekstra tilbeh√łr til komfortventilation?
Skal systemet benyttes til en kombination af komfort- og automatisk brandventilation, kan der v√¶re behov for ekstra tilbeh√łr som f.eks. rumsensorer til m√•ling af temperatur, CO2 og luftfugtighed.

 

Eksterne links:

Beredskabets vejledning om naturlig (termisk) brandventilation.

DBI vejledning nr. 027 3. udgave juni 2021

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri