Naturligt åndbar, biobaseret og bygget til fremtiden

“Kan vi bygge et hus, der binder mere CO2, end det kræver at opføre det”? Dette spørgsmål var afgørende for designet, konstruktionen og materialevalget, som nu udgør de daglige læringsrammer for Feldballes skolebørn. Feldballe i den lille by Rønde er centrum for en økolandsby, hvor husene består af genanvendelige materialer. Da den lokale skole skulle udvide deres faciliteter med nye naturvidenskabelige faglokaler og et klasseværelse, var det et logisk skridt at skabe et udpræget bæredygtigt design. Resultatet er en tilbygning med et CO2-aftryk på 6,7 kg CO2eq/m2/år, svarende til 335 kg CO2eq/m2 over en 50-årig levetid.

Besøg dette projekt

Løsning

Naturlig ventilation

Lokation

Rønde, Danmark

Sektor

Skoler & Institutioner

Projekttype

Nybyggeri

Styring

NV Advance

Produkter

WMX 804

År

2022

Projektpartnere

Henning Larsen Architects

Lokale og genbrugte materialer

Projektet, der er designet af Henning Larsen, udforsker byggemetoder, der gør det muligt for bygningen at optage mere CO2, end den afgiver. Takket være investeringen fra den filantropiske forening Realdania var klima- og miljøhensyn en topprioritet. På grund af skoleudvidelen på 250 m2 kan eleverne i Feldballe nu opholde sig på en af de mest bæredygtige skoler i Europa samtidig med, at de har glæde af masser af dagslys, minimal afgasning og naturligt ventileret frisk luft. Feldballe-projektet er på mange måder banebrydende. Et af de markante træk er, at der næsten udelukkende er anvendt biobaserede materialer, som har vist sig at være levedygtige alternativer til standardprodukter som beton, mursten og stål. Hvert produkt er blevet nøje udvalgt for dets effekt på indeklimaet og potentiale i forhold til den globale opvarmning. Tilbygningen til skolen er opført næsten udelukkende af lokale, naturlige og biobaserede materialer – et system, der er tilpasningsdygtigt og anvendeligt i en lang række bygningstypologier. Med udgangspunkt i cirkularitet og affaldshåndtering fokuserer strukturen på nem adskillelse og genbrug, hvilket gør det muligt at geninstallere eller genbruge bygningens elementer i fremtiden.

Feldballe Friskole

5 ambitiøse designprincipper

Holdet bag projektet havde udstukket en række dogmer til sig selv. Udover at skabe et så bæredygtigt byggeri som muligt, var det afgørende at sikre et godt indeklima med masser af dagslys, god akustik og frisk luft uden afgasning fra materialerne. Projektets innovative designkoncept hviler på følgende principper, der er baseret på en radikal nytænkning af materialevalget: 1. Brug af bæredygtige, vedvarende og biobaserede materialer. 2. Genbrug af lokalt producerede materialer. 3. Anvendelse af giftfri materialer, der minimerer afgasning. 4. Sikring af et sundt indeklima baseret på gode dagslysniveauer, naturlig ventilation og et lavt energiforbrug. 5. Design til afmontering, hvilket gør det muligt at genbruge bygningskomponenter i fremtiden. I dag er resultatet af denne kompromisløse materialestrategi en skole, der totalt har redefineret standarderne for bæredygtigt byggeri.

Feldballe Friskole

En økoinnovation der binder kulstof

Materialerne består af halmelementer, der er pudset med ler og beklædt med træ ind- og udvendigt. Ud over at være brandsikre og helt fri for giftige kemikalier, er disse materialer passende fugtregulatorer, der leverer en effektiv isolering og baner vejen for et åndbart hus. Ifølge Henning Larsen er EcoCocons revolutionerende panelsystem af sammenpresset halm i trækassetter det primære designelement. Halmpanelets overflade er dækket med et 30 mm lag af ler på indersiden. Optagelse af kulstof er en af halmens mange kvaliteter, og i løbet af dets liv absorberer det store mængder CO2, som bliver sikkert opbevaret i bygningen. Valget af materialer, der på naturlig vis optager og bevarer CO2 i kulstofcyklussen, har derfor genereret omfattende kulstofbesparelser.

NOTECH Facade Integration Credited
"For at konfrontere vores industris kulstofemissioner gennem hele værdikæden vil vi løbende udfordre vores designtilgang og byggemetoder. Feldballe Skole kommer til at generere en enorm kulstofbesparelse fra halmbaseret byggeri i forhold til lignende byggeprojekter takket være EcoCocons paneler, der binder mere kulstof, end de udleder gennem hele byggeprocessen.”

Henning Larsen

Prisvindende naturlig ventilation

Det enestående indeklima skyldes ikke mindst Notech by WindowMaster™ – et naturligt ventilationssystem, som arkitekt MAA og ph.d. Carlo Volf (Volfdesign) har udviklet i samarbejde med Teknologisk Institut og WindowMaster. Det består af et ydre og et indre facadeelement, en styret åbning til naturlig ventilation og et ålegræsfilter. På grund af sit markante potentiale for at støtte indlæringen hos skoleeleverne blev systemet præmieret med Danish Design Award 2021 i kategorien ‘Better Learning’. Notech by WindowMaster™ løsning vinder Danish Design Award 2021 i kategorien Better Learning

Carlo Volf beskriver Notech by WindowMaster™ som en holistisk og arkitektonisk indeklimaløsning, der bygger på den sundhedsmæssige effekt af frisk luft.

”Systemet giver en optimal balance mellem frisk luft og behagelige rumtemperaturer, baseret på et intelligent, behovsstyret og naturligt ventilationssystem. Notech by WindowMaster™ kan tilpasses forskellige bygningstyper, afhængig af tilgangen. Designet kan derfor varieres for at tilpasse sig de faktiske behov. Den overordnede idé er, at et element kan indbygges i ydervæggen eller tilføjes som en tilbygning på den ydre facade. Systemet anvender naturlig ventilation som en passiv afkøling om sommeren og passiv solvarme om vinteren. Samtidig har du mulighed for at reducere omkostningerne i forbindelse med energiforbrug, konstruktion og vedligeholdelse," forklarer han.

Ideelle læringsrammer

Ifølge Carlo Volf kombinerer Notech by WindowMaster™ flere elementer for at skabe et bedre indlæringsklima - et synspunkt, som deles af skoleleder på Feldballe Skole, Trine Wad Andersen. Hun beskriver, hvordan eleverne nu har de mest optimale indlæringsforhold på grund af vedvarende frisk luft og en behagelig temperatur.

”Vi har nydt vores fantastiske nye bygning i mere end et år nu. Lyset og kvaliteten af luften i lokalet er fantastisk. Bygningen huser skolens bedste faciliteter, og der er et fantastisk samspil mellem design og indeklima. Vi er meget stolte af projektet, der er resultatet af et fremragende samarbejde mellem alle parter,” siger hun.

Ålegræsfilter med utallige muligheder

Integreret direkte i EcoCocons halmkassetter trækker det intelligente, behovsstyrede system luft gennem facaden via et ålegræsfilter – et element, der har flere unikke egenskaber. Med blødt materiale og en kæmpe overflade, der absorberer lyd i især diskantområdet, reduceres udefrakommende støj, som er en hyppig udfordring for læringsmiljøer, der anvender naturlige ventilationssystemer. Notech by WindowMaster™ anvender naturlig ventilation som passiv køling om sommeren og passiv solvarme om vinteren. Der skabes et samspil mellem frisk luft med behagelige temperaturer i kraft af, at systemet reagerer på CO2– samt varme- og fugtighedsniveauet. Det er næsten som om, at huset faktisk trækker vejret og samtidig faciliterer et sundt og behageligt læringsmiljø.

NOTECH Facade 02 Web Credited
Feldballe Friskole

Vil du vide mere om Notech by WindowMaster™?

Du kan læse meget mere om den innovative løsning her.

Notech by WindowMaster™ - En innovativ og prisvindende løsning
NOTECH Facade 03 Web Credited

Kontakt

Snak med en specialist