Notech by WindowMaster® – Ny prisvindende løsning med ålegræs og naturlig ventilation

NOTECH Facade 03 Web Credited

Notech by WindowMaster® er en nyudviklet, intelligent og behovsstyret ventilationsløsning. Systemet udnytter fordelene ved frisk luft (naturlig ventilation) og naturlige materialer, hvorigennem der skabes en optimal symbiose af frisk luft og behagelige rumtemperaturer. Notech by WindowMaster® er skabt i samarbejde mellem CarloVolf architects by Carlo Volf MAA ph.d. og WindowMaster og er desuden testet af Teknologisk Institut.

Vil du bruge Notech by WindowMaster® til dit næste projekt?

Læs vores dokumentation af Notech by WindowMaster® for at lære mere om: - opbygningen af løsningen - energirammeberegninger - brandkrav - tryktab - træk

Download
Dokumentation Notech Mockup

Notech by WindowMaster® er baseret på følgende funktioner

 • Icon Num1

  Naturlig ventilation

  Med udgangspunkt i det naturlige ventilationssystem skaber Notech by WindowMaster® automatisk en optimal balance mellem frisk luft og komforttemperaturer i lokalet. Det overordnede koncept udgøres af et facadeelement, som kan indbygges i ydervæggen eller tilføjes som tilbygning på yderfacaden. Løsningen består af et udvendigt facadeelement, en indvendig lamelfront som f.eks. et akustikpanel, en styret åbning til naturlig ventilation samt et ålegræsfilter.

 • Icon Num2

  Naturligt materiale

  Notech by WindowMaster® drager fordel af ny teknologi og naturlig ventilation i kombination med ålegræs. I den forbindelse drager systemet fordel af en række af de unikke kvaliteter, som ålegræs indebærer. Det gælder blandt andet filtrering af udefrakommende luft, herunder rensning, afkøling og stabilisering af luften, samt absorbering af lugt og fugt. Ålegræs er Cradle to Cradle Guld-certificeret, hvilket gør det ideelt til design med tanke på fremtiden.

 • Icon Num3

  Akustik og sikkerhed

  Ålegræsset, der indgår i Notech by WindowMaster®-filteret, er et blødt materiale med en enorm overflade. Det reducerer udefrakommende støj ved at absorbere lyd i især diskantområdet, der trænger ind i facadeåbningen. På denne måde tilfører åbningen frisk luft – selv på arealer plaget af støj – uden at gå på kompromis med akustikken. Samtidig kan åbningerne åbnes helt om natten uden at kompromittere sikkerheden og folks adgang til bygningen. Ålegræs rummer desuden et naturligt saltindhold, der giver en brandhæmmende effekt godkendt til bygningskonstruktioner.

Interesseret i Notech by WindowMaster®?

Skal vi gøre dig klogere på Notech by WindowMaster®? Så tag en snak med os om, hvordan systemet kan tilføre frisk luft og naturlige materialer til dit næste projekt.

Fleksibelt og omkostningseffektivt design

Notech by WindowMaster® kan tilpasses forskellige bygningstyper og indarbejdes ved hjælp af en række strategier. Designet kan således variere efter det faktiske ventilationsbehov. Det overordnede koncept består i, at du har et element, som kan indbygges i ydervæggen eller tilføjes den ydre facade som en tilbygning. Notech by WindowMaster® gør brug af naturlig ventilation som passiv køling om sommeren og kan desuden drage fordel af passiv solvarme om vinteren. Samtidig reduceres både energi- og materialeforbruget samt anlægs- og vedligeholdsomkostningerne.

NOTECH Facade Integration Credited
NOTECH Facade 04 Web Credited

Fra forskningsprojekt til håndgribelig løsning

Notech by WindowMaster® startede som et forskningsprojekt med økonomisk støtte fra ELFORSK, Dansk Energis forsknings- og udviklingsfond i regi af projektet (350-048) “Energy-efficient renovation of schools - a holistic planning of natural light, natural ventilation and natural materials”. Projektet startede i 2018 og blev afsluttet i 2020.

Download rapporten
Realdania Notech Rapport

Skal teste systemets performance

På initiativ fra Realdania påbegyndtes et forskningsprojekt i februar 2022, der skal forløbe henover 2 år. Projektet omfatter bredspektret afprøvning og dokumentation af Notech by WindowMaster® i en skoleklasse samt i et laboratorium på Teknologisk Institut. Projektet skal belyse, hvordan det er muligt at fremme indeklimaet i skoleklasser ved hjælp af et Notech by WindowMaster®-system med naturlig ventilation integreret i facadeløsningen. Formålet er at dokumentere løsningens funktionalitet i en skoleklasse med udgangspunkt i kravene i bygningsreglementet. Det andet formål er at gennemføre en LCA-analyse med henblik på at projektere et LCA-byggeri med systemet. Der vil desuden blive gennemført en mock-up test på Danmarks Teknologiske Institut, Byggeri og Anlæg samt Energi og Klima til gennemførelse af laboratorietest. I forbindelse med projektet foretages der onsite-målinger på Feldballe Friskole. Her har en bæredygtig tilbygning, der er tegnet af Henning Larsen, fået integreret Notech by WindowMaster® i facadeløsningen for at opnå et godt indeklima. Forskningsprojektet har til formål at teste den specifikke ydeevne hos Notech by WindowMaster® i forhold til: - Tryktab over ålegræsfilteret - Data til LCAbyg - Vurdering af trækrelaterede risici - Støjdæmpning - VOC-afgasningsmålinger - Evaluering af on-site målinger

Feldballe Friskole
NOTECH Facade 02 Web Credited

Optimale rammer for læring

I 2021 vandt Notech by WindowMaster® Danish Design Award 2021 i kategorien ‘Better Learning’ takket være systemets markante potentiale for at fremme læring hos skolebørn.

Læs mere om prisen
Design Design Award 2021 Notech 02 Web

Vil du vide mere om, hvordan Notech by WindowMaster® har været med til at skabe optimale læringsforhold for eleverne på Feldballe Friskole? Du kan få meget mere viden om projektet her.

Læs mere
Feldballe Friskole

Du kan også få vores projektpartner Henning Larsens fortælling om de bæredygtige designprincipper.

Læs den her
Feldballe Friskole

Det skal du være opmærksom på

Notech by WindowMaster® er en løsning, der er under løbende udvikling via et forskningsprojekt mellem CarloVolf architects by Carlo Volf, Teknologisk Institut og WindowMaster. Indtil de endelige resultater af forskningsprojektet foreligger, kan det derfor være nødvendigt at søge om dispensation fra bygningsreglementet i en periode.

Kontakt

Snak med en specialist