Mere natur, mindre energi

Schule Grossmatt Web 1

Den reneste og billigste energi er den, der ikke forbruges til at begynde med. Derfor prioriteres strategier for energireduktion i stigende grad, hvor private såvel som offentlige organisationer er optaget af, hvilke omkostningseffektive energialternativer der findes. En anerkendt metode, der kan hjælpe bygningsejere med at tage de rigtige skridt i retning af mere bæredygtige mål, er at anvende systemer til naturlig og hybrid ventilation. Årsagen? Mange aircondition- og ventilationssystemer i kontorer, skoler og offentlige ejendomme er skjulte energifrådsere - ikke optimalt indstillet, forældede, overdimensionerede og - på den lange bane - også dyre.

Voksende krav om effektivitet

Energibesparelser sænker CO2-udledningen og reducerer driftsomkostningerne – især i byggebranchen. Med løbende forandringsskabende lovtiltag samt et øget offentligt fokus på energieffektivitet og sænkning af CO2-udledning, har offentlige og private virksomheder gradvist mere fokus på at tackle det vedvarende problem med dårlig luftkvalitet i lokalerne. Virksomheder er juridisk forpligtet til at sikre, at arbejdsmiljøet er godt ventileret, hvilket beskytter personalet samt beboernes sundhed og velvære. Især når man tager i betragtning, at den igangværende geopolitiske uro bidrager til svingende energipriser, vokser kravet om, at både eksisterende og nye bygninger skal være klimaneutrale. Bygningsansvarlige står således over for den balancegang, det er at efterkomme de omfattende krav til varme-, køle- og ventilationsteknologi, og samtidig sikre energibesparelser. Set i lyset af de voksende energiomkostninger bliver dette stadig mere presserende og kan i sidste ende udgøre en tabsfaktor. Fremtidige bygningsejere, driftsansvarlige og facility managers forventes derfor at bruge energien sparsomt samtidig med, at de sikrer en minimal luftudveksling og beskytter bygningens struktur ved hjælp af moderne ventilationsteknologi. Smarte byggeløsninger med IoT (Internet of Things) kan reducere den globale energiefterspørgsel.

Læs mere om IoT løsninger
Powerhouse Brattoerkaia 2

Er energieffektivt design en ambition for dit næste projekt?

Udnyt ekspertisen fra vores team, som har stor erfaring inden for Building Performance Engineering, til at få indgående support og vejledning til at designe og projektere en energieffektiv bygning med systemer til naturlig og hybrid ventilation.

Den naturlige tilgang

Bestræbelserne på at holde sig på linje med net zero-målene og gøre en ende på dårligt indeklima har ført til et kulturskifte, når det kommer til kulstoftunge produkter og systemer, der er blevet brugt til at fremme god luftkvalitet. Og med en beviseligt stigende global CO2-udledning samt den negative effekt på miljøet, er der god grund til dybere overvejelser.

Dette omhandler blandt andet fordele og ulemper ved mekanisk ventilation, som engang blev anset for at være den bedste mulighed i forhold til at ventilere bygninger. Traditionelle, energiintensive ventilationssystemer anses i stigende grad som gammeldags. I stedet afsøger byggeriet mere og mere muligheden for at vende sig imod en mere naturlig tilgang. En tilgang, hvor energibesparende, automatiserede ventilationssystemer kan bidrage til efterlevelse af aktuelle lovkrav og retningslinjer, spare på udgifter samt reducere det miljømæssige aftryk.

Heldigvis viser erfaringen, at alle systemer kan optimeres i forbindelse med både eksisterende og kommende bygningskonstruktioner. Og selv enkle tiltag kan fører til betydelige besparelser. I denne sammenhæng udgør systemer til naturlig og hybrid ventilation en både arkitektonisk og omkostningseffektiv vej til forbedring af bygningens potentiale for besparelser.

Systemer til naturlig og hybrid ventilation fra WindowMaster udnytter naturens gratis kræfter i smart kombination med avanceret teknologi til at regulere indeklimaet. Vores systemer sikrer en velfungerende, programmerbar vinduesautomatisering leveret via smart sensorteknologi, som skaber en præcis og effektiv effekt af motorerne. Automatiske åbninger i tag og facade danner en strøm af ​​frisk luft ind og ud af bygningen, mens de integrerede motorer muliggør en lydsvag automatisering af vinduerne. Temperaturforskellene mellem ude og inde genererer trykforskelle og skaber dermed termisk opdrift inde i bygningen. Frisk luft strømmer ind, varm og tung luft ledes ud, mens effekten fra vindforholdene også skaber trykforskelle. Denne naturlige ventilations- og afkølingsproces leverer en høj grad af præcision, effektivitet og sikkerhed, takket være sofistikeret teknologi og intelligent styrede ventilationssystemer.

Vil du vide mere? Lær alt det grundlæggende om systemer til naturlig og hybrid ventilation

Smart energioptimering

På tværs af industrier og arkitekturformer bruges kontrolleret naturlig ventilation nu i højere grad i bygninger til glæde for den almene sundhed og mulig CO2-reduktion. Men uanset om temperaturerne stiger eller falder, fører bekymringer over stigende energipriser til et øget behov for løsninger, der vil sænke emissionerne. Baseret på teknologiske landvindinger har systemer til naturlig og hybrid ventilation fra WindowMaster lagt grunden for mere sunde, højt performende bygninger, der støtter beboernes velvære. Og ved at udnytte naturens allerede eksisterende frie kræfter til at regulere indeklimaet kan vores løsninger levere et væsentligt bidrag til besparelser på energi- og driftsmæssige omkostninger i bygninger, alt imens at mængden af de nødvendige materialer mindskes. Med avanceret og sofistikeret sensorteknologi kan systemer til naturlig og hybrid ventilation reagere på ændringer i forhold til vejret, mens de understøtter overgangen væk fra traditionelle indeklimasystemer. Motorerne er meget økonomiske i drift, samtidig med at de på intelligent vis er linket til bygningens driftssystem. Dermed kan bygningens ejere og driftsansvarlige drage fordel af effekten ved en øget vinduesautomatisering. Alt i alt kan teknologiens egenskaber i forhold til systemautomatisering bidrage til at reducere energiforbruget og samtidig gøre det lettere at komme dårlig indendørs luftkvalitet til livs. Hos WindowMaster oplever vi ofte, at kunderne er i stand til at reducere den nødvendige mængde kanalføring væsentligt, herunder dimensionerne på de mekaniske ventilationsenheder. Forskning tyder på en reduktion på 50% i operationelle kulstofemissioner fra bygninger, der anvender systemer til naturlig og hybrid ventilation, sammenlignet med dem, der udelukkende er afhængige af traditionelle mekaniske ventilationssystemer. Reduktionen skyldes direkte det mindre energibehov i strukturer, hvor strategier med systemer til naturlig og hybrid ventilation er succesfuldt implementeret.

Lær mere om, hvordan man kan reducere CO2-aftrykket i bygninger
Moesgaard Museum

Omkostningseffektivt, uanset bygningstype

Med råd og støtte fra cleantech-specialisterne hos WindowMaster kan systemer til naturlig og hybrid ventilation installeres eller eftermonteres i forskellige typer nye eller eksisterende bygninger. Modsat nye mekaniske systemer, kræver systemer til naturlig og hybrid ventilation desuden en overskuelig indsats for ingeniører og elektrikere at installere, med den yderligere fordel, at de ikke skal vedligeholde disse systemer regelmæssigt. Investeringen kan derfor tjenes ind via elimineringen af de energimæssige omkostninger. Takket være WindowMasters intelligente kommunikationsteknologi MotorLink® er det muligt at udskifte 25 individuelle komponenter med en enkelt moderne controller, der kan hjælpe med at reducere energiforbruget, og som giver markante fordele, hvad angår ydeevne.

Åbne vinduer på Ernst August Galerie

Intelligent styring af vinduer: MotorLink®

MotorLink® er en kommunikationsteknologi, der muliggør 2-vejsstyring og feedback mellem vinduesmotorer og bygningens CTS-anlæg. Alle WindowMaster-styresystemer kan anvendes med MotorLink® i mange af vores motorer. Klik nedenfor for at få mere at vide og se relaterede produkter.

Læs mere
Icon Motorlink White Large

Natteluft skaber gratis kølende effekt

Effekten af naturlig natkøling, hvor natteluften på intelligent vis bruges til at nedkøle bygningen, byder ligeledes på et enormt besparelsespotentiale. Det afkøler vægge og andre overflader i en periode på flere timer, og lader dem absorbere varmen igen i løbet af dagen. Dette er især effektivt i forhold til byggematerialer med en høj termisk masse, da disse udnytter effekten af stråleafkøling i løbet af dagen og fungerer som en naturlig køleplade. På den måde kan arkitekter og ingeniører reducere brugen af mekaniske kølesystemer markant - eller helt undgå at bruge dem - og samtidig spare en hel del energiomkostninger i processen. Overvejer du ventilation med natkøling til dit næste projekt?

Læs om indeklimastrategien
Skelstedet

Kontakt

Snak med en specialist