Effektiv naturlig ventilation på Gentofte Hospital

Når man træder ind på Gentofte Hospital via de nye foyerer og forbindelsesgange fra 2010 mødes man af naturlig frisk luft intelligent reguleret ud fra temperaturmålinger foretaget i de enkelte områder.

Besøg dette projekt

Løsning

Naturlig ventilation , Solafskærmning , Brandventilation

Lokation

Gentofte, Danmark

Sektor

Sundhed

Projekttype

Nybyggeri

Styring

NV Advance

Produkter

WMX 804, WMU 831

År

2010

Gentofte Hospital er fra 1927 og er siden blevet udvidet og renoveret flere gange. Bl.a. i 2010, hvor nye foyerer samt nye forbindelsesgange blev taget i brug, et samlet areal på ca. 1000 m2.

Under navnet ’Det ny Gentofte – Nybygning’ og med arkitekt C.F Møller og Ingeniør Søren Jensen blev de nye arealer til.

Effektiv naturlig ventilation

De nye foyerer ventileres ved naturlig opdriftsventilation og forbindelsesgange ved naturlig tværventilation. Ventilationen sker via automatisk styrede vinduer, som er placeret højt i facaderne for at undgå trækgener. I foyer er vinduerne placeret i to niveauer, hvilket giver mulighed for effektiv opdriftsventilation. Der er etableret i alt 12 ventilationszoner, som styres individuelt ud fra egen temperatursensor og vejrstation placeret på taget. I hver zone er desuden opsat et manuelt betjeningstryk til overstyring af vinduerne. Det giver brugerne mulighed for at ændre vinduets position, hvis der ønskes mere eller mindre frisk luft. Efter 30 min. skifter systemet tilbage til automatisk drift.

Gentofte Hospital indvendigt
Gentofte Hospital udvendigt

Èn leverandør flere funktioner

WindowMaster styrer desuden solgardiner på facade ved foyer. Solgardinerne styres via luxmåler og i tilfælde af brand får gardinerne signal til at køre op. I foyer sidder et betjeningstryk, som giver mulighed for manuel betjening af solgardinerne. En række af de højtplacerede vinduer i gangene er udover at fungere som komfortventilation også en del af brandstrategien.

Gentofte Hospital udvendigt

Intelligent styring af vinduer: MotorLink®

MotorLink® er en kommunikationsteknologi, der muliggør 2-vejsstyring og feedback mellem vinduesmotorer og bygningens CTS-anlæg. Alle WindowMaster-styresystemer kan anvendes med MotorLink® i mange af vores motorer. Klik nedenfor for at få mere at vide og se relaterede produkter.

Læs mere
Icon Motorlink White Large

Kontakt

Snak med en specialist