Derfor er frisk luft og dagslys vigtige designfaktorer

Roskilde Festival Folk Højskolen

Frisk luft og regelmæssig forekomst af dagslys spiller en afgørende rolle i forbindelse med arkitektonisk design. Ikke alene er der tale om faktorer, som bidrager til sunde og behagelige omgivelser. De har også en væsentlig indvirkning på vores humør og generelle velbefindende ved at medvirke til, at vi føler os sundere, gladere og mere energiske. På den nordlige halvkugle, hvor vintermånederne kan medføre perioder med mange mørke timer, er faktorer som disse så meget desto mere væsentlige. Ifølge eksperter bliver frisk luft og dagslys dog ofte overset eller underprioriteret, og det er kun ved at kombinere de to elementer, at det er muligt at opnå ægte "arkitektonisk harmoni". Ud over en positiv søvnmæssig effekt har undersøgelser vist, at korrekt belysning (+23%) og bedre ventilation (+11%) kan øge produktiviteten på arbejdspladsen. Men hvordan kan vi gøre lokalerne mere behagelige, og hvor kan vi hente mere inspiration?

Find ud af, hvorfor frisk luft og dagslys er så vigtigt for bygningens design

Kontakt vores specialister for at få hjælp til at gøre din bygning til et sundt miljø, der genererer frisk, cirkuleret luft.

Bedre indendørs luftkvalitet, bedre ydeevne

Hos WindowMaster har vi længe kendt til fordelene ved de to principper, herunder især i forbindelse med ventilation i bygninger. Frisk luft, der er i konstant cirkulation, er afgørende for vores generelle fysiske og følelsesmæssige helbred, men får ikke altid den opmærksomhed, det fortjener. Når frisk luft trænger ind i et lukket rum, fortrænger det den stillestående luft og reducerer koncentreringen af forurenende stoffer og allergener. Denne egenskab kan have en gavnlig effekt på vores helbred, især for dem, der døjer med luftvejsproblemer eller allergier. Samtidig har naturlig ventilation i bygninger en positiv indvirkning på vores temperament. Undersøgelser har påvist, at strømme af iltet luft kan forbedre den kognitive funktion og reducere stress – et område, der er uløseligt forbundet med arbejdspladsers ydeevne og arbejdslyst. Dette er især vigtigt på den nordlige halvkugle, hvor de lange vintermåneder kan øge forekomsten af vinterdepression.

Feldballe Friskole

Hvorfor bruge passiv køling?

Arkitekt Carlo Volf har brugt en stor del af sin karriere på at forstå, hvordan "naturlige elementer" i arkitekturen kan forbedre menneskers sundhed og velfærd. Han mener, at det er i fortiden, at vi skal finde svarene på, hvordan vi køler rum.

"Kravene til køling af bygninger fortsætter med at stige verden over. Klimaet bliver varmere, bygningernes klimaskærm bliver skærpet, og vi har brug for at køle mere og mere. Det sker ofte på mekanisk vis, hvilket betyder, at der udledes mere klimaskadelig CO2. Efter min mening er det en ond cirkel, som vi kun kan modvirke med intelligente, lavteknologiske løsninger."

Om nattekøling siger Carlo Volf: "Det er det eneste tidspunkt på døgnet, hvor temperaturen i rummene kan sænkes uden brug af energi, nemlig ved at udnytte de lave nattetemperaturer ved hjælp af passiv køling. Denne metode kan reducere brugen af energikrævende mekaniske kølesystemer betydeligt."

Han har en vigtig pointe. Desværre er mange bygninger stadig afhængige af energiintensive varme- og kølesystemer, der genbruger luft i stedet for at erstatte den. F.eks. mekaniske airconditionenheder, der kræver omfattende vedligeholdelse, er meget kulstofholdige, og som ikke udnytter naturens evne til at køle rum.

Men sådan behøver det ikke længere at være. Innovative metoder til gamle tilgange, som f.eks. naturlig ventilation, er måder at holde bygninger kølige på med få indgreb. Ved hjælp af intelligent teknologi og sensorbaserede motorer kan systemerne installeres til at udnytte udendørs luftstrømme, så varmen fjernes eller fastholdes efter behov, når som helst på dagen eller natten.

Bliv klogere på ventilation med natkøling

Se bagud mod fremtiden: Hvordan dagslys spiller en rolle

Vinduesdesign trænger også til en "gentænkning". Her mener Carlo Volf, at vi bør lære af fortiden og bruge gennemsigtigt glas. Denne type glas var engang populær på hospitaler og reducerede behovet for vinduesbeklædning, som huser støv og bakterier, hvilket straks reducerede risikoen for dårlig indendørs luftkvalitet. Glasset regulerer også lysindtaget ved at reducere blænding. Han er derfor uforstående over for, hvorfor byggeriets projekterende har vendt ryggen til denne idé. Som han uddyber: "Vi behandler dagslyset helt anderledes og forsømmer dets potentiale: Vi arbejder i stigende grad med vinduer med flere ruder for at reducere mængden af sollys og den tilhørende rumopvarmning. Den negative indvirkning på vores helbred bør ikke undervurderes." For at imødegå dette undersøger Carlo Volf nu, hvordan gennemskinnelige vinduer med dobbeltglas kan bruges til at levere sundhedsfremmende egenskaber.

Gentofte Hospital indvendigt
Housezero kontorområde

Hvordan får jeg en sund bygning?

Det er kun et lille udpluk af, hvad du kan gøre for at forbedre trivslen hos bygningens brugere. Hvis du er interesseret i at fremme sundere indendørs miljøer, kan det være lettere at foretage en ændring, end du måske tror. Spørger du WindowMaster, er det bedste udgangspunkt at tage fat på din ventilationsstrategi og se, hvordan du kan fjerne din afhængighed af mekanisk genanvendt luft.

Her er det vigtigt at forstå, hvad naturlig og hybrid ventilation i bygninger kan bidrage med, og hvordan det kan gavne din bygning.

Naturlig ventilation bruger naturens kræfter, herunder vind og temperaturforskelle, til passivt at køle eller opvarme bygninger. Det indebærer, at vinduer åbnes og lukkes, så der kommer frisk luft ind i et rum. Takket være et enkelt, men effektivt design kan naturlig ventilation i bygninger skabe et behageligt indeklima og samtidig reducere afhængigheden af mekaniske kølesystemer, hvilket kan reducere emissioner og føre til energibesparelser.

Hybrid ventilation kombinerer fordelene ved både naturlige og mekaniske systemer. Frisk luft trækkes ind i kraft af naturlig ventilation, f.eks. via vinduer eller ventilationsåbninger, men der bruges mekaniske midler til at forbedre luftstrømmen samt minimere fugtighed og temperatursvingninger. Det er et oplagt valg til bygninger, hvor naturlig ventilation måske ikke er tilstrækkelig i sig selv (f.eks. lukkede rum). Ved at udnytte fordelene ved begge metoder kan hybrid ventilation i bygninger i høj grad forbedre den indendørs luftkvalitet.

Se alle fordelene ved naturlig og hybrid ventilation i bygninger 

Ligesom Carlo Volf er WindowMaster fortaler for naturlige løsninger. Det er en tilgang, der udgør kernen i det, vi gør, og ligesom fortidens civilisationer bekender vi os til fordelene ved naturlig ventilation. I samspil med innovative systemer og produkter har vi taget denne viden og ført den ind i det 21. århundredes bygninger.

Få indblik i naturlig ventilation til det 21. århundredes bygninger

"Vi ved, at selv kortvarig tilførsel af frisk luft til hjernen har en positiv effekt på hjernestrukturen og humøret. For at vi og de kommende generationer kan trives, er det på tide, at vi betragter frisk luft og dagslys gennem en holistisk linse. Hos WindowMaster er vi stolte over vores markedsledende og innovative løsninger, der tager udgangspunkt i fortidens principper, men leverer dem i form af unikke, effektive systemer, der kan ændre sundheden og glæden i lokalet."
Jannick K. Roth

Jannick K. Roth

Head of Building Performance Engineering

Kontakt

Snak med en specialist