Birkerød Gymnasium

Den nye tilbygning på Birkerød Gymnasium er et fint eksempel på, hvordan man elegant kan løse udfordringerne omkring ventilation, når man bygger til. Tilbygningen er tegnet af Møllen Arkitekter ApS med Aksel V. Jensen A/S som rådgivende ingeniør.

Besøg dette projekt

Løsning

Naturlig ventilation , Hybrid ventilation , Varme

Lokation

Birkerød, Danmark

Sektor

Skoler & Institutioner

Projekttype

Nybyggeri

Styring

NV Comfort

År

2013

Hybrid og naturlig ventilation i én løsning

Ventilationsløsningen, der består af hybrid ventilation i klasselokaler og naturlig ventilation i den store samlingssal samt i gange, har bl.a. sikret, at de nye tilstødende lokaler har fået højt til loftet og masser af frisk luft på trods af lav loftshøjde i de eksisterende bygninger. Dette er opnået ved, at hele ventilationsløsningen er integreret i facaden. I klasselokalerne er automatisk styrede vinduer samt små decentrale ventilationsenheder med varmegenvinding placeret højt i facaden for at undgå trækgener. I den store samlingssal er der installeret automatisk styrede vinduer i tre niveauer (opdriftsventilation).

Birkerød Gymnasium
Birkerød Gymnasium

Automatik baseret på lokale vejrdata

Mængden af ventilation samt ventilationsprincip baseres på lokale vejrdata samt de ønskede niveauer for rumtemperatur og CO2-niveau i de enkelte lokaler. I hvert lokale er opsat et manuelt betjeningstryk til overstyring af vinduerne. Det giver elever og lærer muligheden for at ændre vinduets position, hvis de ønsker mere eller mindre frisk luft. Efter 30 min. skifter systemet tilbage til automatisk drift. Udover ventilation styrer WindowMaster varmen i hvert lokale. Det letter driften, når samme leverandør står for flere parametre af indeklimaet.

Birkerød Gymnasium
Birkerød Gymnasium
"Vi er meget glade for vores nye tilbygning og oplever lokalerne som friske og behagelige. Ventilationssystemet er nemt at overskue, og det er rart, at man kan følge med i, at der rent faktisk bliver ventileret i de nye lokaler, ved at ventilationen er synlig i facaden og ved, at indetemperatur og CO2-niveauer kan følges på touch-skærmen. Personale og studerende er generelt godt tilfredse med indeklimaet og er glade for, at de selv har mulighed for at regulere på vinduesåbningerne.“

Søren Vedøe

Pedel, Birkerød Gymnasium

Kontakt

Snak med en specialist