Sådan kan den rette luftkvalitet forbedre trivslen på arbejdspladsen

Paustian

Medarbejdernes generelle sundhed og trivsel er i stigende grad blevet et vigtigt krav på nutidens arbejdspladser. Her udgør luftkvalitet et særligt fokusområde, der har fået stor opmærksomhed i de senere år, især efter COVID-19-pandemien. Heldigvis er der nu en større forståelse for, at dårlig luftkvalitet kan have skadelige effekter på medarbejdernes åndedrætssundhed og kognitive funktion, herunder ikke mindst hvordan det påvirker humøret og produktivitetsniveauet. Tilstrækkelig ventilation er derfor afgørende og en af de vigtigste overvejelser, du bør have, når du udformer sunde arbejdsmiljøer.

Derfor er luftkvalitet så vigtig for medarbejdernes velvære og trivsel

Vores specialister forstår vigtigheden af luftkvalitet bedre end nogen andre, og derfor har vi udviklet nogle af markedets mest effektive ventilationssystemer, der samtidig kan gavne energiforbruget. Find ud af, hvor vigtig luftkvaliteten er, og hvorfor det er lettere end du tror at opnå sunde arbejdsmiljøer.

Faktorer der påvirker luftkvaliteten

Der findes en række omstændigheder, som bidrager til dårlig luftkvalitet i moderne kontorlokaler, og en af de mest betydningsfulde (men undervurderede) er forurenende emissioner fra kontorudstyr og -møbler. F.eks. kan kopimaskiner, printere og mekaniske HVAC-systemer udlede flygtige organiske forbindelser (VOC'er) til den omgivende luft. Emissionerne er skadelige for medarbejdernes helbred og forårsager hovedpine, kvalme og åndedrætsproblemer. Men ofte er den største synder manglen på luftcirkulation i kontorbygninger. Dårlig ventilation kan resultere i ophobning af forurenende stoffer som støv, skimmelsvamp og allergener. Det kan udgøre en betydelig risiko for medarbejdernes helbred og få allergier og luftvejsproblemer til at blusse op, samtidig med at det fremmer ophobningen af andre potentielt skadelige bakterier. I betragtning af erfaringerne fra COVID-19-pandemien, er det noget, du bør være meget opmærksom på, når du designer kontorfaciliteter – hvad enten der er tale om nybyggeri eller renovering.

Gullhaug Torg

Ventilationssystemer

For at bekæmpe problemer med dårlig luftkvalitet er valget af ventilationssystem afgørende. Men etablerede, fuldt mekaniske ventilationssystemer øger risikoen for VOC-emissioner. Så hvad er alternativet? Helt overordnet har du to alternativer, der tager udgangspunkt i naturens kræfter: Naturlig ventilation, der fungerer præcis, som det lyder, og hybrid ventilation, der kombinerer førnævnte med mekaniske elementer. Begge strategier er effektive til at fjerne forurenende stoffer og opretholde en optimal luftkvalitet, men hvad der udgør den mest optimale løsning, afhænger af bygningens form, dens geografiske placering og antallet af mennesker, der opholder sig i den. Nedenfor finder du beskrivelser af de to ventilationsstrategier.

Housezero kontorområde

Naturlig ventilation

Naturlig ventilation er en automatiseret og effektiv metode til at forbedre luftkvaliteten. Frem for at tage udgangspunkt i mekaniske systemer udnytter den naturens kræfter, herunder vind og opdrift. Den friske luft strømmer ind via åbninger i facaden, fordeler sig og forlader dernæst bygningen via åbne vinduer eller ventilationsåbninger. Dette kontinuerlige flow hjælper med at reducere ophobningen af forurenende stoffer og opretholder en sundere og mere behagelig atmosfære på kontoret. Naturlige ventilationssystemer kan være designet til enten passive eller aktive metoder. Passive naturlige ventilationssystemer er udelukkende afhængige af bygningens design og omfatter faktorer som loftshøjde, store vinduer og tværventilation for at fremme luftstrømmen. Derimod gør aktive naturlige ventilationssystemer brug af intelligent kontrollerede enheder til at forbedre luftcirkulationen.

Cross Ventilation

Hybrid ventilation

Hybrid ventilation blander naturlige og mekaniske metoder. Strategien består i at udnytte de naturlige elementer, når det er muligt, og samtidig trække på et mekanisk system til at øge luftcirkulationen og forbedre luftkvaliteten, når det er nødvendigt. En af de primære fordele ved denne type system er den fleksibilitet, det giver. På tidspunkter, hvor der er et stort behov for frisk luft, kan understøttelsen af mekaniske løsninger tilføre en ekstra luftstrøm for at opfylde brugernes essentielle behov. Dette kommer især til sin ret i travle bymiljøer med omfattende trafikstrømme og øget forureningsniveau. Det kan også kobles sammen med det overordnede CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) for at opnå større kontrol og bedre funktionalitet i samspil med andre intelligente teknologier, herunder bl.a. belysningssystemer og IoT-enheder. Dette kan potentielt bidrage til at reducere energiforbruget.

Se her hvordan skaber du naturlig ventilation i bygninger
Hybrid ventilation

Undgå Sick Building Syndrome

Uanset hvilken type system, du vælger, er velfungerende ventilation afgørende for at opretholde et sundt arbejdsmiljø. Det er med til at sikre, at medarbejderne har adgang til tilstrækkelige iltniveauer, hvilket fremmer den kognitive funktion, reducerer træthed og mindsker sandsynligheden for åndedrætsproblemer. Tilstrækkelig ventilation spiller også en afgørende rolle i forebyggelsen af Sick Building Syndrome (SBS) – et fænomen, der kan resultere i hovedpine, kvalme og vejrtrækningsproblemer. Vil du bekæmpe Sick Building Syndrome?

Download vores whitepaper om produktivitet, sundhed og energi
Kresge College

Vi kan understøtte dit ventilationsbehov

Korrekt vedligeholdelse afgørende for, at ethvert ventilationssystem kan fungere effektivt. Regelmæssige kvalitetstjek samt rengøring af vindues- og ventilationssystemerne er afgørende for at fjerne blokeringer og sikre korrekt luftgennemstrømning. Derudover kan vedligeholdelse af landskabspleje og grøn infrastruktur omkring bygningen hjælpe med at tiltrække og fastholde naturlige luftstrømme. Den gode nyhed er, at WindowMasters teknologi kan hjælpe virksomheder med at opfylde deres ventilationsbehov ved automatisk at spore fugtighedsniveauer og temperaturer og selvstændigt styre åbning og lukning af vinduer gennem specialdesignede motorer. Det sikrer ikke kun et behageligt arbejdsmiljø året rundt – det fungerer også uden, at du behøver tænke over det. Designfleksibiliteten i vores løsninger gør dem også til et værdifuldt værktøj for bygningsejere, der gerne vil etablere komfortable og produktive arbejdsmiljøer, der er bygget til at holde. Hvis du gerne vil reducere de bygningsmæssige driftsomkostninger, kan vores cleantech-eksperter hjælpe dig med råd og vejledning om design og planlægning af energieffektive faciliteter med naturlige og hybride ventilationssystemer.

Kontakt en specialist
Jesper Johansen

Kontakt

Snak med en specialist