Husk det gode indeklima i ESG-strategien

UCL Studiecenter fællesområde

Optimering af medarbejdertrivsel har længe været et varmt emne på tværs af sektorer og virksomhedsstørrelser. Emnet har ikke mindst fået mere vind i sejlene grundet det voksende fokus på medarbejderes mentale velvære og fysiske velbefindende, som Coronapandemien blandt andet har vært medvirkende til. Af samme årsag er det i stigende grad blevet en prioritet for mange organisationer at opretholde et sundt, hygiejnisk og komfortabelt arbejdsmiljø. Især fordi mange arbejdsgivere for længst har indset, at dette ikke længere er et ekstra gode, men derimod et væsentligt krav i forhold til at tiltrække og fastholde medarbejdere. Med et øget samfundsmæssigt fokus på den generelle folkesundhed er det kun naturligt, at arbejdstagerne forventer et sikkert arbejdsmiljø, der fremmer deres professionelle udvikling. Dette kalder på lokaler, som er komfortable, energirigtige og designet med henblik på at øge produktiviteten.

Ambitiøse bæredygtighedsmål forpligter

Moderne virksomheder forventes af deres medarbejdere, kunder, investorer o.a. stakeholdere at have øje for, hvad der er til de ansattes bedste. Hertil kommer indskærpelsen af det voksende lov- og regelsæt vedrørende sundhed og sikkerhed, hvilket kræver en kompromisløs overholdelse, hvis virksomhedens omdømme og økonomi ikke skal lide skade. At sikre en arbejdsplads, der er så behagelig og sund, som muligt, er naturligvis lettere sagt end gjort. Men ser man bort fra de rent praktiske foranstaltninger, er en vigtig forudsætning, at tilgangen matcher kriterierne i ESG-strategien. Stadig flere virksomheder fastsætter med andre ord ambitiøse bæredygtighedsmål, som der også skal tages højde for i forbindelse med indretningen af faciliteterne. Det gælder både, hvis de eksisterende kontorer skal renoveres, eller såfremt der skal designes og opføres et helt nyt domicil. At tilgodese alt fra medarbejdernes velbefindende til det klimamæssige aftryk er ikke nødvendigvis en let opgave. Dog vil evnen til at holde sig på forkant med både politiske, forbrugermæssige og medarbejderrelaterede krav utvivlsomt fremme konkurrenceevnen på flere niveauer.

Sød lille pige, der kysser glasvindue

Husk både E-, S- og G-kriterierne

Der er store fordele at hente ved at indtænke ESG-kriterierne i en gennemtænkt, struktureret bæredygtighedsstrategi, som gavner arbejdstagerne såvel som arbejdsgiveren. Her kan mange organisationer med fordel kigge deres ESG-approach efter i sømmene. Med øje for de tre kriterier, som det engelske begreb ESG dækker over, er det ikke unormalt, at ”E” (environmental) og ”G” (Governance) har høj prioritet. Derimod bliver "S" (social), som netop er den søjle, der omhandler medarbejdertrivsel, desværre ofte forsømt. Et ringe indeklima hører til under det ”sociale” kriterie, og det har længe skabt udfordringer for et utal af arbejdspladser. Det er et fænomen, som er kendt for at have en sundhedsmæssigt negativ effekt på bygningens brugere, og uden de rette foranstaltninger kan det få uhensigtsmæssige konsekvenser for både arbejdsgiver og -styrke. Dårligt ventilerede kontor- og produktionsfaciliteter kan forårsage alt fra hovedpine, koncentrationsbesvær og træthed til irriterede øjne og allergi. Blandt de langt mere alvorlige gener hører blandt andet lungekræft og hjertekarsygdomme. Uanfægtet graden af de sundhedsmæssige effekter vil den afledte konsekvens i form af sygefravær og nedsat produktivitet kunne mærkes på bundlinjen.

ESG

Indfri strategien med naturlig ventilation

Det kan med andre ord betale sig at tage højde for den indvendige luftkvalitet i virksomhedens ESG-strategi. Dog er det vigtigt, at ambitionerne om det optimale indeklima går hånd i hånd med et reduceret CO2-aftryk. Med FN's 17 Verdensmål har især mål 3 (Sundhed og trivsel) banet vejen for mere bæredygtige metoder til at skabe bedre arbejdsmiljømæssige betingelser for alle. Det er her, at naturlig ventilation for alvor kommer til sin ret. Med en innovativ og energibesparende teknologi, der sikrer frisklufttilførsel til bygningen efter behov, er vejen banet for et sundt og bæredygtigt indeklima med mindre behov for vedligehold. Alt i alt en oplagt måde at imødekomme ESG-kriterierne, hvad angår både miljøhensyn, sundhedsfremme samt regler og lovgivning. Der er med andre ord ingen tvivl om, at der er langsigtede gevinster at hente for virksomheder, som inddrager den indvendige luftkvalitet som et centralt parameter, når ESG-kriterierne skal efterleves. Og her udgør naturlig ventilation et effektivt redskab i forhold til at få succes med strategien til gavn for både medarbejdere, miljø og bundlinje.

Mere om SDG mål 3
Kvinde, der laver yogaøvelse
Roskilde Festival Folk Højskolen
Tilslut dig tusindvis af andre branchefolk på vores nyhedsbrevsliste!

Hold dig opdateret med de seneste produktlanceringer, teknologi og nye referencer inden for naturlig ventilation og brandventilation. Det skal du ikke gå glip af!

Tilmeld dig!

Kontakt

Snak med en specialist