Ny rapport fokuserer på udviklingen af den globale energieffektivitet

Forretningsmand der bruger bærbar computer på arbejdet

En ny rapport fra Det Internationale Energiagentur (IEA) viser, at fremskridtet inden for energieffektivitet vender tilbage i 2021, men skal gå dobbelt så hurtigt for at nå neutralitet inden 2050.

Fremskridtet inden for energieffektivitet går for langsomt

Ifølge IEA forventes den globale efterspørgsel på energi at stige med omkring 4 % i 2021 og dermed at vende tilbage til det samme niveau som før pandemien, i takt med at de økonomiske aktiviteter kommer sig. Sidste år var et af de værste nogensinde for forbedringer af energieffektiviteten, da efterspørgslen efter og priserne på energi faldt, tekniske forbedringer af effektiviteten bremsede op, og balancen i økonomiske aktiviteter skiftede væk fra mindre energiintensive servicer, som f.eks. beværtning og turisme. Ifølge rapporten har covid-19 forstyrret de globale energi- og økonomitendenser i 2020 og 2021. Det er derfor stadig uklart, om dette års forbedrede energiintensitet er en gyldig indikator for en vedvarende fremgang. Tendenser for øgede investeringer, stigende statsudgifter til effektivitet og højere ambitioner i det politiske klima sender dog nogle lovende signaler.

Istock 957167224 Web

Regeringspolitikker løfter investeringer i effektivitet på bygningsområdet

I 2021 forventes investeringerne i effektivitet at stige med 10 %, så de næsten når op på 300 mia. USD. Men for at være på linje med de niveauer, som er forudset i IEA's scenarie Net Zero Emissions by 2050, skal de samlede årlige investeringer tredobles inden 2030. Derudover har den seneste investeringsvækst igangsat via regeringspolitikker primært været koncentreret i Europa, hvilket tyder på, at der er behov for politikker i andre regioner for at nå de globale klimamål. Hvis man kigger på 2020, kan man se, at stærkere programmer for bygningseffektivitet i Europa kompenserede for transport, hvor covid-19 pressede det samlede forbrug ned. IEA rapporterer, at investeringer i transporteffektivitet nu er ved at vende tilbage, og at investeringer i bygninger når rekordhøjder.

Energy Efficiency Investment Graph

Bygningsområdet er vigtigt for at nå målet om neutralitet

Scenariet Net Zero Emissions by 2050 omfatter mere end 40 milepæle for energieffektivitet. Uden disse vil det endelige samlede energiforbrug være hele 30 % højere i 2030. De gode nyheder er, at de fleste af disse milepæle ifølge IEA indbefatter teknologisk modne løsninger, der hurtigt kan skaleres op. I scenariet giver tiltag for energieffektivitet på bygningsområdet nogle af de største energibesparelser frem til 2030. Hovedmilepælen er at øge andelen af eksisterende bygninger, der er CO2-neutrale, fra mindre end 1 % i dag til omkring 20 % inden 2030.

Luftfoto af Gentofte Hospital

Nedbringelse af energi HVAC-installationer for at opnå neutrale bygninger

Løsninger til varme-, ventilations- og klimaanlæg i bygninger er et godt sted at starte for at gøre bygninger mere energieffektive. Hvis man kigger på de tilgængelige data, kan hybridventilation og naturlig ventilation reducere energiforbruget markant sammenlignet med mekaniske installationer. Ved hjælp af IoT og intelligent forbundne løsninger, der muliggør øget overvågning af og kontrol over energiforbruget, kan der opnås energibesparelser på mellem 20 % og 30 %. Læs mere om, hvordan intelligent automatisering af facader med systemer til naturlig ventilation og hybridventilation kan reducere en bygnings energiforbrug.

Læs mere
Facade Automation

Om rapporten

Markedsrapporten Energy Efficiency 2021 er IEA's årlige opdatering om den globale udvikling i energieffektivitet. I dette års udgave udforskes de seneste tendenser inden for markeder for energieffektivitet og deres rolle i at opnå CO2-neutralitet inden 2050. Rapporten undersøger også, hvilken rolle effektive apparater og effektivt udstyr spiller samt milepæle for neutralitet i bygninger, transport og industri. Derudover analyserer rapporten, hvordan digitalisering udvider omfanget af og området for markeder for energieffektivitet, og hvordan forretningsmodeller udvikler sig for at drage fordel af disse muligheder.

Læs hele rapporten
Vindmøller ved havet
Tilslut dig tusindvis af andre branchefolk på vores nyhedsbrevsliste!

Hold dig opdateret med de seneste produktlanceringer, teknologi og nye referencer inden for naturlig ventilation og brandventilation. Det skal du ikke gå glip af!

Tilmeld dig!

Kontakt

Snak med en specialist