Det eksterne klima og potentialet for naturlig ventilation

Hofacker School Web 02 Credited

Din bygnings geografiske placering kan have stor indflydelse på potentialet for naturlig ventilation. Temperatur, relativ luftfugtighed og luftkvalitet spiller alle en rolle, og det er vigtigt at overveje det eksterne klima, før du vælger et system. Denne artikel gør dig klogere på, hvor i verden naturlig ventilation er mulig.

Er du i tvivl om, hvad den bedste strategi er? Vi står klar til at hælpe dig.

WindowMaster står altid klar til at hjælpe dig med at finde den bedste ventilationsstrategi til din bygnings omgivende miljø og placering. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning om indeklima og byggeprojekter.

Først og fremmest, hvad er naturlig ventilation?

Naturlig ventilation henviser til processen, hvor der tilføres og fjernes luft fra et rum uden behov for aktiv mekanisk teknologi. Dette kaldes nogle gange for "passiv ventilation" og kan opnås gennem systematisk åbning af vinduer, døre eller ventilationsåbninger. Hermed får frisk luft mulighed for at cirkulere, samtidig med at den gamle luft forlader rummet. Naturlig ventilation opnås ved at udnytte temperatur- og trykforskellene mellem luften i og uden for en bygning. Trykforskelle mellem varm luft (stigende) og kølig luft (faldende) skaber en opdriftseffekt, som naturligt transporterer luft gennem bygningen. Vind, temperaturændringer og luftfugtighed er alle afgørende faktorer og kan også påvirke, hvordan luften bevæger sig. Det er derfor, det er vigtigt at vælge specialdesignede systemer. At vælge et naturligt ventilationssystem er også en effektiv måde at reducere mængden af CO2 i et rum. Det bidrager til at opretholde en frisk og kølig luftkvalitet, samtidig med at det er med til at sænke energiomkostningerne. Vil du vide mere om naturlig og hybrid ventilation?

Se her, hvor effektiv hybrid ventilation er
Stack Ventilation

Hvor er naturlig ventilation mulig?

Naturlig og hybrid ventilation fungerer bedst i tempererede klimaer, hvor temperaturerne kan falde, da miljøerne lettere kan afkøles, især om natten. De fleste områder i Europa og Nordamerika kan drage fordel af naturlig ventilation på grund af klimaforholdene. Med de rette foranstaltninger kan begge indeklimastrategier fungere godt i andre klimazoner. Hvis du vil vide mere om dette, og om dit område er velegnet, så kontakt vores team af eksperter og få mere information.

Hajhuset

Hvilke principper kan indgå i naturlig ventilation?

Som nævnt spiller det eksterne klima en vigtig rolle i beslutningsprocessen, men der er tre primære principper, hvorigennem naturlig ventilation kan opnås:

1. Ensidet ventilation

Luft tilføres og fjernes gennem åbninger på den ene side af et rum eller en bygning. Termisk opdrift og vindtryk spiller en afgørende rolle og skaber en strøm af frisk luft ind i rummet eller bygningen. Dette er en nyttig løsning i lukkede rum, eller hvor bygningens design ikke giver mulighed for flere vinduesåbninger på hver sin side.

2. Tværventilation

Denne strategi bruger vinduer fra begge sider af rummet til at skabe en strøm af frisk luft. Når begge vinduer er åbne, driver overtrykket luftstrømmen gennem bygningen. For at sikre optimal luftgennemstrømning med så lidt træk som muligt åbnes vinduerne på den side af bygningen, der vender mod vinden, i mindre grad end vinduerne på den beskyttede side. Vinduerne på den ene side åbnes derefter i forskellige grader for at reducere træk. Det eksterne klima udgør en vigtig faktor i designprocessen.

3. Opdriftsventilation

Opdriftsventilation er en lav-energi- og lav-omkostningsstrategi, der udnytter de naturlige forhold ved hjælp af luftindtag og ventilationsåbninger. ‘Opdriftseffekten’ henviser til den varme opstigende luft, som ledes opad gennem lodrette skakter eller veldesignede interne kanaler, hvorefter den driver ud af bygningen. Dette gør det muligt at trække frisk luft ind gennem indtagene nedenunder.

Læs mere om ensidet ventilation, tværventilation og opdriftsventilation

4 påvirkelige faktorer

Udover klima- og vejrforhold kan flere andre faktorer påvirke beslutningerne i forhold til at foreskrive naturlig ventilation

 • Icon Natural

  Bygningsorientering og planløsning

  Det er afgørende, at du nøje overvejer bygningens orientering og design i forhold til solindfald og fremherskende vinde. Hvis zonerne har store sydvendte glasflader, er det nødvendigt med udvendig solafskærmning for at forlænge den periode, hvor naturlig ventilation kan holde rummene kølige. Hvis formålet med ventilationen er at udnytte et vinddrevet tværventilationsdesign, er det desuden vigtigt at overveje bygningens orientering i forhold til de fremherskende vinde.

 • Icon Window Actuator

  Bygningsdesign

  Bygningens form og design, herunder de materialer, der er anvendt i konstruktionen, kan også påvirke niveauet for naturlig ventilation. Det indvendige layout og placeringen af åbninger i facader og tage er med til at afgøre, hvilket ventilationsprincip der kan bruges til at flytte frisk, kølig luft gennem bygningen. Den indvendige konstruktion og materialerne er vigtige for effektiviteten af passive kølingsstrategier som f.eks. natkøling.

 • Icon Large Buildings

  Omgivelserne

  Bygningens umiddelbare omgivelser spiller en vigtig rolle for design med naturlig ventilation. De, der ligger i tætbefolkede byområder, kan have svært ved at udnytte fordelene ved naturlig ventilation på grund af forurening. Ligger der tætpakkede bygninger i nærheden, påvirker det også potentialet.

 • Icon Intelligence

  Bygningens brugere

  Antallet af mennesker, der bruger en bygning, er en anden faktor, der bør tages i betragtning. Bygninger med høj personbelastning eller hyppig anvendelse har mindre potentiale i forhold til effektiv udnyttelse af naturlig ventilation, mens bygninger med lav personbelastning kan forvente højere niveauer af frisk, cirkuleret luft.

"Når du skal vælge det bedst mulige ventilationssystem, er det afgørende at have en god forståelse for bygningens eksterne klima. Naturlig ventilation kan reducere behovet for mekanisk ventilation og køling og har den positive effekt, at det sænker energiforbruget og reducerer driftsomkostningerne. Derudover kræver det mindre vedligehold, da naturlig ventilation er baseret på et intuitivt og enkelt design. WindowMaster er kendt for vores markedsledende teknologi og kan guide dig gennem processen for at sikre, at din bygning er klar til vinteren."
Kasper Højmark Ravn

Kasper Højmark Ravn

Building Performance Engineer

Find ud af, hvordan det eksterne klima kan påvirke potentialet for naturlig ventilation

Vores eksperter har ikke kun kendskab til WindowMasters markedsledende systemer – de har også stor erfaring med at arbejde sammen med organisationer på tværs af byggeriets værdikæde om at udvikle naturlige ventilationssystemer med lavt energiforbrug. Udforsk potentialet for naturlig og hybrid ventilation i dit område i samarbejde med vores eksperter.

Kontakt

Snak med en specialist