Hvorfor ­vælge­ brandventilation (ABV) ?

Langt de fleste, der omkommer i en brand, mister ikke livet  på  grund  af  selve  ilden,  men  kvæles  af  røgen. Derfor er det af altafgørende betydning hurtigst muligt at få røgen ud af bygningen, så alle kan komme ud, og brandvæsenet kan begynde slukningsarbejdet. Ved  at  lede  røgen  ud  sikres  desuden,  at  bygningen ikke  overophedes,  og  at  der derved  opstår røggas-eksplosioner, der kan få hele bygningen til at kollapse. Med  en  naturlig  brandventilationsløsning  vil  røg ­lemme  (ovenlys,  vinduer  eller  klapper) placeret i taget/højt  i  facaden automatisk  åbne  i  tilfælde  af brand. Samtidig sikrer lavere placerede opluk, at der tilføres erstatningsluft. Løsningen sikrer, at den varme røg ledes hurtigt ud af bygningen, så sikkerheden for brugerne øges og risikoen for at omkomme mindskes væsentligt. ABV eller ABV-anlæg er en forkortelse for Automatisk Brand Ventilation.

Brandventilation giver sikkerhed og ­godt­ indeklima

Brandventilation er baseret på naturens drivkræfter og giver foruden sikkerhed og tryghed for bygningens brugere også mulighed for et godt indeklima, da oplukkene i facade og tag til hverdag kan benyttes til komfortventilation. Med intelligent styring af indeklimaet er naturlig ven­tilation en energibesparende og miljørigtig ventilationsform. Systemet måler temperatur og luftkvalitet i hvert rum og i relation til data om vejret udenfor, åbnes eller lukkes vinduerne efter behov, således at den rette mængde luft lukkes enten ind eller ud. En løsning med naturlig brandventilation er altså ikke blot en investering i beskyttelse, hvis uheldet er ude. Den kan også spille en aktiv rolle i at give brugerne et balanceret dagligt indeklima, mens miljøet skånes.

Service ­og­ vedligehold af dit brandventilationsanlæg

Der gælder særlige regler for regelmæssige eftersyn af brandventilationsanlæg  (jf. dBI retningslinje  027), og lovgivningen kræver, at anlægget inspiceres og afprø­ves minimum hver 12. måned.  WindowMaster tilbyder serviceaftaler for brandventilationsanlæg af både eget og andre fabrikater, hvor det komplette anlæg kontrolleres i henhold til de gældende lovkrav.  Vedligeholdelsen  af  brandventilationsanlægget omfatter bl.a. kontrol af, at vinduesmotorer, nødstrømsforsyning, alarmudløsning og kontrolfunktioner er i funktionsdygtig stand. Kontakt gerne vores serviceafdeling for mere informa­tion om, hvordan en serviceaftale kan skræddersys.

Download vores nye e-bog om design af bygninger med naturlig ventilation

Lær hvordan du kan bruge automatisk naturlig ventilation til at komme i mål med det perfekte bygningsdesign. Når du downloader e-bogen skriver du dig samtidig op til at modtage spændende nyheder om naturlig ventilation fra WindowMaster.