EPD – Dokumentation af produktets miljøegenskaber

En EPD (Environmental Product Declaration) er byggeproduktets miljømæssige varedeklaration. Med en EPD er det muligt at dokumentere produktets miljøegenskaber ud fra de samlede udledninger og ressourceforbrug set over produktets livscyklus.

Livscyklusvurdering

EPDen laves ud fra en såkaldt livscyklusvurdering (LCA). Produktets livscyklus dækker over samtlige af de processer, som finder sted fra udvinding af råstoffer, over fremstilling, installation og brug til bortskaffelse/genanvendelse.

Et vigtigt redskab til at bygge bæredygtigt

En EPD er et vigtigt redskab til dig, der skal projektere et bæredygtigt byggeri. Omtrent 39 procent af verdens CO2-udledning fra energi kommer fra byggeindustrien. Samtidig står byggeriet for 40 procent af de ressourcer, vi samlet set bruger som samfund. Derfor arbejdes der på metoder, der kan gøre byggeriet mere bæredygtigt. Med kvantificeret miljøinformation om et produkters livscyklus, giver EPDer et solidt grundlag til at sammenligne forskellige produkter med samme funktion og træffe oplyste beslutninger i byggeprojekter.

Græs, der blæser i vinden

WindowMaster EPDer

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om miljøvaredeklarationer hos WindowMaster, sidder vi klar til at hjælpe dig. Vi kan også rådgive i, hvordan du bruger deklarationerne, og hvad de betyder for dit byggeri.

Kontakt

Snak med en specialist