Virksomhedens sociale ansvar

Vi udvikler ventilationsløsninger, der hjælper erhvervsbyggeindustrien med at reducere deres CO2-emissioner. WindowMaster forpligter sig også til at minimere den globale indvirkning af vores værdiskabende aktiviteter i overensstemmelse med FN's Global Compact-initiativ. For at følge statussen på vores fremskridt udgiver vi hvert år en rapport.

2022 Sustainability Report

Vores bestræbelser

Vi arbejder hårdt på at sikre, at vores strategier og daglige drift er i overensstemmelse med FN's Global Compact-initiativs ti principper, fordi vi mener, at det er den eneste vej frem som virksomhed. Derfor har vi forpligtet os selv til at udvikle kompetencer, der hjælper os til at fremme de 17 mål for bæredygtig udvikling i erhvervsbyggeindustrien.

Ung mand reflekteret i en glasvæg

Ny rapport dokumenterer vores bæredygtige indsats

Vi bestræber os på at

 • Icon Num1

  Reducere vores miljømæssige påvirkning

  Optimere produktdesign ved at reducere emballage med henblik på at bevare naturlige ressourcer og reducere transportemissioner.

 • Icon Num2

  Drive en etisk forretning

  Det betyder, at vi skal identificere aktuelle og fremtidige brud på menneskerettigheder i forsyningskæden samt opretholde en nultolerance-politik over for misbrug på arbejdspladsen.

 • Icon Num3

  Fremme innovation for at bekæmpe klimaforandringerne

  Vi forpligter os til at levere bæredygtige ventilationsløsninger, der hjælper erhvervsbyggeindustrien med at reducere deres CO2-fodaftryk.

46%

Reduktion i Scope 1 + 2 udledninger i 2025

100%

Vedvarende elektricitet i alle kontorer i 2025

25%

Reduktion af Scope 3-udledninger fra transport i 2025

Medlem af FN's Global Compact-initiativ

Som medlem af FN's Global Compact-initiativ er FN's 17 mål for bæredygtig udvikling styrende for vores ambitioner. Derfor arbejder vi på at fremme innovation, og er fortalere for ventilationsløsninger, der forbedrer indeklimaet og reducerer den globale påvirkning. FN's Global Compact-initiativ er en direkte forlængelse af vores arbejde som en social ansvarlig virksomhed, og med vores deltagelse har vi forpligtet os til de ti principper for bæredygtighed og ansvarlighed, som Global Compact-initiativet er baseret på.

Vindmøller ved havet

Kontakt

Snak med en specialist