Hvad er naturlig ventilation

Naturlig ventilation kan være alt fra et åbent vindue til store komplekse systemer med dobbelte facader, kanaler og spjæld, solskorstene og computerstyring efter flere forskellige parametre.

Naturlig ventilation betyder, at der ikke er noget energiforbrug til at flytte luften, men at det er de "naturlige" drivkræfter, der flytter luften.

 

 

Drivkræfterne i naturlig ventilation kan være

  • Trykforskel. Der vil stort set altid være forskel på lufttrykket på to modstående sider af en bygning. Det udnyttes i krydsventilation, hvor man åbner i begge sider (fx vinduer). Krydsventilation er den mest simple (og effektive) form for naturlig ventilation
  • Termisk opdrift (skorstenseffekten) - hvor varm luft stiger op og kold luft falder ned. Det kan fx udnyttes med dobbelte facader, 3G vinduer, solskorstene og atrier
  • Vind - enten direkte eller ved hjælp af "wind cowls", der er en slags vinddrevne ventilatorer.

 

 

Reduceret energiforbrug

Naturlig ventilation regulerer indeklimaet ved hjælp af et kontrolleret luftskifte gennem vinduerne. Sammenlignet med mekanisk ventilation bruger naturlig ventilation kun ganske lidt energi, når vinduerne åbnes og lukkes. En sammenligning af de to systemer har vist, at naturlig ventilation giver 40% lavere CO2 emission end et system med mekanisk ventilation.

 

Download vores nye e-bog om design af bygninger med naturlig ventilation

Lær hvordan du kan bruge automatisk naturlig ventilation til at komme i mål med det perfekte bygningsdesign. Når du downloader e-bogen skriver du dig samtidig op til at modtage spændende nyheder om naturlig ventilation fra WindowMaster.