Naturlig ventilation

Naturlig ventilation regulerer indeklimaet ved hjælp af et kontrolleret luftskifte gennem vinduer, der åbnes og lukkes automatisk. Indeklimaet reguleres af sensorer, der måler luftkvaliteten i rummet. Vinduerne åbnes automatisk, hvis der er behov for frisk luft. Der installeres regn- og vindsensorer på bygningens yderside for at sikre, at vinduerne lukkes, hvis det regner eller blæser kraftigt.

 

Naturlig ventilation er smukkere rent arkitektonisk

  • Ingen grimme rør- eller kanalføringer, samt pladskrævende ventilationsaggregater.
  • Mulighed for øget rumhøjde, da naturlig ventilation ikke kræver nedhængte lofter
  • Større lysindfald og åbenhed ved f.eks. atrier, som kan anvendes til naturlig ventilering

 

Reduceret energiforbrug med naturlig ventilation

Naturlig ventilation regulerer indeklimaet ved hjælp af et kontrolleret luftskifte gennem vinduerne. Sammenlignet med mekanisk ventilation bruger naturlig ventilation kun ganske lidt energi, når vinduerne åbnes og lukkes. En sammenligning af de to systemer har vist, at naturlig ventilation giver 40% lavere CO2 emission end et system med mekanisk ventilation.

Her kan du læse mere:
Om naturlig ventilation - indeklimaportalen

Om naturlig ventilation - Sbi.dk

 

Download vores nye e-bog om design af bygninger med naturlig ventilation

Lær hvordan du kan bruge automatisk naturlig ventilation til at komme i mål med det perfekte bygningsdesign. Når du downloader e-bogen skriver du dig samtidig op til at modtage spændende nyheder om naturlig ventilation fra WindowMaster.