Om hybrid ventilation

Hybrid ventilation kombinerer styrkerne i naturlig og mekanisk ventilation bedst muligt:

  • Naturlig ventilation anvendes i sommerhalvåret med minimalt energiforbrug 
  • Mekanisk ventilation med varmegenvinding benyttes i vinterhalvåret med minimalt varmeforbrug 
  • Indeklimaet sikres året rundt 

 

Hybrid ventilation optimerer energiforbrug og indeklima 

Ved anvendelse af hybrid ventilation sikres, at energi og indeklima optimeres under alle ude- og indeklimatiske forhold – også i foråret og om efteråret. 
Systemet vælger selv den optimale driftstilstand – med mindre brugeren foretager et subjektivt valg. Varmestyring kan integreres i systemet og varmen kan lukkes ved vinduesåbning.

Hybrid ventilation er ofte billigere end mekanisk ventilation

Ved projekter, hvor beregningerne viser, at det dimensionerende sommerluftskifte overstiger vinterluftskiftet kan hybrid ventilation vise sig at være billigere end f.eks. mekanisk ventilation. Dette skyldes, at investeringerne til mekanisk ventilation stiger med stigende sommer luftskifte, mens naturlig ventilation stort set holder en uændret pris. I projekter, hvor sommerluftskiftet er 2-3 gange vinterluftskiftet vil hybrid ventilation således typisk være billigere end mekanisk ventilation.

 

Download vores nye e-bog om design af bygninger med naturlig ventilation

Lær hvordan du kan bruge automatisk naturlig ventilation til at komme i mål med det perfekte bygningsdesign. Når du downloader e-bogen skriver du dig samtidig op til at modtage spændende nyheder om naturlig ventilation fra WindowMaster.