WindowMaster sætter klare mål for miljøaftryk

Erikboyter Pressconnect 011 Web

Det danske cleantech-selskab, WindowMaster, der sælger klimavenlige anlæg baseret på naturlig ventilation, sætter nu klare og ambitiøse mål for selskabets fremtidige energi- og ressourceforbrug. Miljømålene skal i sidste ende gælde for både produktion og transport af selskabets produkter, underleverandører, kontorhold og anvendelsen af produkterne hos kunderne

Som den ene af kun seks danske SMV’er har WindowMaster besluttet at tilslutte sig det såkaldte Science Based Targets initiative (SBTi), der er et internationalt samarbejde, som understøtter virksomheder i at reducere deres udslip af drivhusgasser for at leve op til Paris-aftalen. Medunderskrivere af SBTi forpligter sig til at medvirke til at holde den globale opvarmning til langt under 2 graders stigning i forhold til før industrialiseringen og tilstræbe en stigning på kun 1,5 grader.

”WindowMaster skal være gode verdensborgere, hvad enten det gælder omsorg for vores medarbejdere, vores produkter eller den effekt det har at anvende vores løsninger, så det næste logiske skridt er at forvandle vores målsætning til konkret handling og sætte klare bindende mål på både kort og mellemlangt sigt. Samtidig arbejder virksomheden på at blive mere cirkulære og øge ressourceeffektiviteten af råmaterialer samt end-of-life produkter.  Det kræver en stor indsats, men vi mener, at det vil give både et miljømæssigt og kommercielt afkast,” siger CEO i WindowMaster, Erik Boyter, der ser tilslutningen til SBTi som en naturlig forsættelse af virksomhedens ESG-indsats.

WindowMaster, der har tilsluttet sig UN Global Compact, blev tidligere på året ved SMV COP 2021 anerkendt af Global Compact Network Denmark for selskabets indsats for og god rapportering af bæredygtighed i den omfattende ’WindowMaster Sustainability Report 2020’.

WindowMaster mener, at deres integration af bæredygtighed i forretningsstrategien kan føre til øget vækst, idet det åbner for nye markeder og målgrupper og er et absolut krav i fremtiden. Forretningsmodellen skal målrettes omverdenens krav til nye løsninger og dermed sikre en høj værdi af selskabets produkter.

”Selvom vi er et mindre selskab set i global sammenhæng, så skal vi være helt i front, og jeg håber at andre virksomheder kan blive inspireret af os og de fem andre SMV’er, som også har valgt denne vej.”
Erik Boyter

Erik Boyter

CEO

Konkret har WindowMaster forpligtet sig til at reducere udslippet af drivhusgasser med 46 pct. i forhold til 2019 i scope 1 og 2. Scope 1 dækker over udslip fra selve virksomheden og de dele af selskabet man har kontrol over. Scope 2 er de indirekte udslip fra fremstillingen af den energi, som virksomheden anvender. Det betyder, at man sætter som mål, at i 2025 skal alle selskabets køretøjer være fossilfrie og at der kun anvendes vedvarende energi på kontorer og i produktionen. Efter 2025 vil man også arbejde med Scope 3 mål, der omfatter alle øvrige udslip i hele værdikæden.

WindowMaster har i samarbejde med revisionshuset Deloitte opgjort selskabets emission til 565,5 ton CO2-ækvivalenter i 2019 – tallet omfatter både CO2 og andre drivhusgasser. Disse emissioner skal være sænket til 359,7 ton i 2025.

På længere sigt vil WindowMaster være 100 pct. klimaneutral i 2030 i scope 1 og 2 og vil i 2022 fremlægge planer for, hvordan det skal lykkes, og hvordan selskabets vækst ikke automatisk fører til et højere CO2-aftryk. Man vil efterstræbe opfyldelse af FN’s fem verdensmål for Klimaindsatsen, Sundhed og Trivsel, Ansvarligt forbrug og produktion, Bæredygtig energi og Partnerskaber for handling.

Som led i endemålet om at være en god samfundsborger vil WindowMaster skærpe dets fokus på at sikre friskt og behageligt indeklima til alle, der opholder sig i bygninger, som anvender selskabets løsninger.

Om WindowMaster International A/S

WindowMaster International A/S er en markedsledende cleantech-virksomhed, som leverer bæredygtige indeklimaløsninger til primært skoler, kontorer, indkøbscentre og hospitaler, baseret på naturens egne kræfter, kaldet naturlig ventilation. Løsningerne består af avanceret vinduesautomatisering og intelligent ventilationsstyring. Udover naturlig ventilation, specialiserer virksomheden sig også i brandventilation. I dag har virksomheden cleantech-specialister ansat i Danmark, Tyskland, Norge, Storbritannien, Schweiz og USA, såvel som et stort netværk af certificerede partnere over hele verden. Virksomheden har også sin produktion i Tyskland, som er center for deres Global Supply Chain. Selskabet er også ved at etablere produktion til det amerikanske hjemmemarked i North Wales, Pennsylvania, som ligger tæt på Philadelphia i det nordøstlige USA. Ved et ejerskifte i februar 2015, overgik WindowMaster til en privat investor og er nu en ejerledet virksomhed og blev med succes børsnoteret på Nasdaq First North Growth Market den 27. oktober 2020. Fokus er på organisk internationalisering og strategisk opkøb samt på at transformere virksomheden fra kontraktbaseret til producerende virksomhed. Alle virksomhedens aktiviteter geares til digitale løsninger for at skalere virksomheden til fremtidig vækst.

Koralrev under vand
Tilslut dig tusindvis af andre branchefolk på vores nyhedsbrevsliste!

Hold dig opdateret med de seneste produktlanceringer, teknologi og nye referencer inden for naturlig ventilation og brandventilation. Det skal du ikke gå glip af!

Tilmeld dig!

Kontakt

Snak med en specialist