WindowMaster anerkendes for bæredygtighed

UN Global Compact

WindowMaster, der har tilsluttet sig UN Global Compact, fremlagde igen i år en rapport om selskabets indsats for bæredygtighed i den omfattende 'WindowMaster Sustainability Report 2020'. Rapporten for 2020 blev d. 7. september anerkendt af Global Compact Network Denmark som værende blandt de bedste hos små og mellemstore danske virksomheder.

Anerkendt af UN Global Compact Network Denmark

WindowMaster er ikke bare god til at sælge klimavenlige anlæg baseret på naturlig ventilation. Vi er også gode til at rette blikket indad og rapportere om, hvordan selskabet målrettet arbejder på at forbedre klimaet og det omgivende samfund. Det blev bevist til dette års SMV COP 2021 arrangement, hvor virksomheden blev anerkendt som én ud af de blot otte fremhævede SMVer, der havde leveret den bedste bæredygtighedsrapport.

Læs rapporten her
Græs, der blæser i vinden

Mere end bare en rapport

Hos WindowMaster glæder man sig over anerkendelsen, men målet om bæredygtighed er meget mere end en årlig rapport. Kerneværdien i WindowMaster er, at man skal opføre sig som gode samfundsborgere i både ord og handling. Selskabets formål er at lave produkter, som giver mening, og som har den størst mulige positive virkning for den verden, som vi lever i. Helt konkret kan WindowMasters form for naturlig ventilation ikke bare øge livskvaliteten for dem der opholder sig i bygningerne, men den kan også sænke CO2-udledningen fra bygninger med helt op til 70 pct. i forhold til traditionel mekanisk ventilation. WindowMaster har gang på gang opfordret politikere i Danmark og på EU-plan til at øge ambitionerne for at sænke CO2-udledningerne gennem mere bæredygtige bygninger. Som et led i det, har WindowMaster tidligere på året tilsluttet sig organisationen SYNERGI for at hjælpe med at sætte fokus på energieffektivitet i både eksisterende bygninger og nybyggeri.

WM Hamburginterior Fotopressconnect 023 Web

Grundighed og gennemsigtighed

I begrundelsen for anerkendelsen fra Global Compact Network Denmark hedder det blandt andet, at 'WindowMaster Sustainability Report 2020' er en rapport med en god struktur, der angiver, hvilke Verdensmål WindowMaster ønsker at bidrage til, samt at man har fokus på ESG-rapportering (miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold). Når WindowMaster fremhæves som en af kun otte danske SMV'er, der anerkendes for deres rapportering på området, så skyldes det også en grundig gennemgang af virksomhedens klimaregnskab og den baseline, som den fremtidige klima- og ESG-indsats skal måles op imod. Rapporten giver et aktuelt billede af selskabets samlede CO2-udledninger i forbindelse med fremstilling og transport af dets produkter, rejseaktivitet, emballager osv. samt dets mål for fremtiden. Global Compact Network Denmark hæfter sig også ved, at WindowMaster rapporterer på de udefrakommende tendenser og reguleringer, som har betydning for bæredygtigt byggeri og WindowMasters public affairs aktiviteter. En tabel med ESG-nøgletal fra 2018-2020 nævnes også i begrundelsen for anerkendelsen

Arkitektonisk bygning

FN har udstukket 17 verdensmål, og WindowMaster beskriver i rapporten 'WindowMaster Sustainability Report 2020' de fire konkrete mål, som selskabet pointerer, at de har en positiv indflydelse på. Derudover fremhæves et mål, som de kan påvirke direkte.

Konkrete verdensmål

De udvalgte bæredygtighedsmål for WindowMaster er:

 • Icon Num1

  Sundhed og Trivsel

  WindowMaster kan bidrage til et både sundt og sikkert indeklima, hvor der sikres frisk luft til dem, der opholder sig i bygningen, samt øget sikkerhed i tilfælde af brand.

 • Icon Num2

  Kvalitetsuddannelse

  WindowMasters løsninger sørger for frisk luft på uddannelsesinstitutioner, og dermed forbedrer elevernes indlæring og lærernes velbefindende.

 • Icon Num3

  Industri, innovation og infrastruktur

  WindowMaster er medlem af flere organisationer i Danmark og på EU-plan, hvor man arbejder aktivt på at sikre mere bæredygtige krav til byggeri. Derudover har WindowMaster et 'Ventilation Institute', hvor man underviser i fordelene ved hel eller delvis naturlig ventilation i bygninger.

 • Icon Num4

  Ansvarligt forbrug og produktion

  Påvirkes ved at WindowMaster hele tiden har øje på at forbedre produktionen og arbejde på at mindske klima- og miljøaftrykket.

 • Icon Num5

  Bæredygtige byer og lokalsamfund

  WindowMaster ser, at man indirekte kan påvirke dette mål gennem fremtidigt byggeri, idet selskabet både konkret kan levere grønne løsninger samt kan lobby for, at nye byggerier gøres mere bæredygtige.

Dyk ned i WindowMasters Sustainability Report 2020 og bliv klogere på hvordan vi arbejder med bæredygtighed.

Læs rapporten her
Fyrretræer i en skov med solpletter

Kontakt

Snak med en specialist