Guide: Hvad du bør vide om naturlig ventilation og BR18's energikrav

BR18 Office Building

I vores arbejde med naturlig og hybrid ventilation oplever vi, at rådgivere og arkitekter kan være af den overbevisning, at bygningsreglementets afsnit om hhv. energiforbrug og ventilation spænder ben for naturlig ventilation og til dels hybrid ventilation. Sådan hænger det heldigvis ikke sammen.

I denne blog vil vi zoome ind på kontor- og skolesegmentet og fremhæve, hvorfor BR18’s energikrav ikke forhindrer brug af hverken naturlig eller hybrid ventilation, tværtimod.

Det skal i den sammenh√¶ng dog n√¶vnes, at n√•r det kommer til rum med s√¶rlig h√łj personbelastning som m√łderum, konferencesale og klasselokaler, s√• kan det ofte v√¶re n√łdvendigt med en form for hybrid ventilation fremfor naturlig ventilation, af den type, hvor luftindtag er direkte gennem automatisk styrede vinduer. Dette for at undg√• tr√¶kgener om vinteren.

Det skal desuden n√¶vnes, at der i bloggen kun vises energiforbrug. Der er sidel√łbende lavet beregninger, som sikrer, at indeklimaet overholder g√¶ngse krav, men de udelades for at begr√¶nse m√¶ngden af data.

Varmegenvinding er ikke et ufravigeligt krav

Når man læser BR18 kan man, fejlagtigt, få den opfattelse, at der skal varmegenvinding på al ventilation. Det skal der ikke. Det er dog kun ved installation af mekaniske ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning, at bygningsreglementet stiller krav om varmegenvinding.

Hvis man kan fremvise et fornuftigt årligt energiforbrug ved andre former for ventilation fx naturlig ventilation, så kan man fint udelade varmegenvinding uden det er i strid med bygningsreglementet.    

Ventilationen kan udf√łres ved systemer for naturlig ventilation, mekanisk ventilation eller hybrid ventilation.

‚ÄĚVentilationssystemer‚ÄĚ refererer b√•de til naturlig ventilation, hybrid ventilation og mekanisk ventilation.

‚ÄĚVentilationsanl√¶g‚ÄĚ refererer alene til mekanisk ventilation, herunder den mekaniske del af hybrid ventilation.

Lad vores erfarne Cleantech-eksperter rådgive dig gennem dit byggeprojekt

Vi står klar til at hjælpe dig!

Kontorsegmentet

Kigger man på kontorsegmentet, så er kontorarealer, atrier, gange og fællesområder ofte indrettet med begrænset personbelastning sammenlignet med fx møderum. Der kan derfor ofte vælges naturlig ventilation i den type områder -også fra et energimæssigt synspunkt! Årsagen er, at det nødvendige luftskifte, i denne type rum, er lavt om vinteren og højt om sommeren, så de naturlige drivkræfter kommer til sin ret og sikrer lavt energiforbrug, når man ser på en årsbetragtning. I møderum og konferencesale vælges ofte hybrid ventilation grundet den høje personbelastning. Vores overordnede erfaringer med beregning af energiforbrug for kontorhuse viser en tendens, hvor huse med overvejende hybrid ventilation klarer sig bedst og dem med mekanisk ventilation dårligst, grundet et stort elforbrug særligt om sommeren. Naturlig ventilation, med hybrid ventilation i møderum, ligger et sted midt imellem.

Energiforbrug Kontor

Nybygget kontor

Et relevant eksempel p√• et kontorhus med overvejende naturlig ventilation er SBi‚Äôs Be18 eksempel (Eksempel_v10_Administration). Huset er opf√łrt med naturlig ventilation i kontoromr√•der og gange og er i det hele taget meget enkelt, idet der ikke er brugt ressourcer p√• materialetunge ekstra tiltag. Ved dette simple koncept ses nem overholdelse af Energiramme BR18.

Resultat af energirammeberegninger

Kontor Nøgletal

Renovereret kontor

Fremgangsmåden ved renovering kan variere meget fra sag til sag. Nogle gange laves energirammeberegninger og andre gange nøjes man med at overholde diverse separate krav. Det gælder fortsat, at for kontorhuse med overvejende naturlig ventilation eller hybrid ventilation, så falder resultaterne godt ud i en energiberegning grundet udnyttelsen af de naturlige drivkræfter.

Skolesegmentet

Kigger man på skolesegmentet, så er gange, idrætshaller, atrier og fællesområder ofte indrettet med begrænset personbelastning, hvorfor der ofte kan vælges ren naturlig ventilation i den type områder -også fra et energimæssigt synspunkt! Klasselokalerne derimod har en tæt personbelastning og kan ofte kræve hybrid ventilation. Vores overordnede erfaringer med beregning af energiforbrug for skoler viser en tendens, hvor skoler med overvejende hybrid ventilation klarer sig bedst og dem med mekanisk ventilation og naturlig ventilation dårligst. På skoler, hvor det overvejende ventilationsprincip er hybrid ventilation, vil det selvsagt normalt ikke være et problem at sikre et lavere energiforbrug, da hybrid ventilation forener det bedste fra de to verdener. På skoler, hvor det overvejende ventilationsprincip er naturlig ventilation direkte gennem automatisk styrede vinduer, kan BR18 energikravet, i nogle tilfælde, være svært at overholde. Men som tidligere nævnt, så kan denne løsning også have andre udfordringer i form af eventuelle trækgener i klasselokalerne om vinteren. Det er derfor en løsning, som ofte kun vælges til, hvis man ønsker en hurtig, væsentlig forbedring af indeklimaet og det er problematisk at gennemføre andre løsninger.

Energiforbrug Skole

Nybygget skole

En hybrid ventilationsl√łsning til et klasselokale kan bygges op p√• mange forskellige m√•der. I f√łlgende eksempel kan naturlig og mekanisk ventilation supplerer hinanden √•ret rundt og den mekaniske del er decentral og med effektiv varmegenvinding. L√łsningen er enkel og der er i det hele taget ikke brugt ressourcer p√• materialetunge ekstra tiltag. Skolen med hybrid ventilation overholder energiramme BR18.

 

Resultat af energirammeberegninger

Efterfølgende holdes skolen, jf. BR18, op mod en skole med et mekanisk ventilationsanlæg, som netop overholder minimumskravene. Som det fremgår, så har skolen med hybrid ventilation et væsentlig lavere energiforbrug og lever derfor op til alle BR18‚Äôs energikrav.

Skole Nøgletal

Renovereret skole

I renoveringssager, hvor der ikke benyttes en energiramme, kan primærenergiforbruget beregnes med primærenergifaktorerne beskrevet i § 252 ud fra minimumskravene for varmegenvinding, SEL-værdi og luftskifte. Der skal ved beregning anvendes de samme luftmængder til mekanisk, naturlig og hybrid ventilation. Kravet til primærenergiforbrug er opfyldt, hvis det på baggrund af beregningen kan dokumenteres, at det alternative ventilationssystem ikke har et højere primærenergiforbrug end det mekaniske ventilationsanlæg. Hos WindowMaster har vi udviklet et regneark, så vi nemt kan foretage denne sammenligning af ventilationssystemer i forhold til primærenergiforbruget. I følgende eksempel med hybrid ventilation kan naturlig og mekanisk ventilation supplerer hinanden året rundt og den mekaniske del er central. Som det allerede er understreget flere gange i denne blok, så vil det, med de fleste hybride koncepter, være meget nemt at fremvise et lavere energiforbrug end for et mekanisk ventilationsanlæg, som netop opfylder bygningsreglementets minimumskrav. BR18‚Äôs energikrav er således ikke en forhindring.

Regneark Graf

Download infografikken med alle disse detaljer

Ingen e-mail er påkrævet. :)

Download
BR18 Infographic Mockup V3