Naturlig Ventilation på hospitaler

Naturlig ventilation benytter naturens egne ressourcer og handler om, at vind og vejr kan styres til at skabe et behageligt og sundt indeklima på en billig og miljøvenlig måde.

Det fungerer på den måde, at når luften trænger til at blive kølet eller frisket op, sender systemet et signal til automatiske vinduesåbnere, som åbner akkurat så meget, som de ydre vejrforhold kræver for at skabe det ønskede luftskifte. Når luften er kølet eller frisket op til det ønskede niveau, sendes et lukkesignal og vinduet lukkes. Derudover kan man til enhver tid via tryk selv åbne eller lukke vinduet, hvis der ønskes mere eller mindre frisk luft.

Naturlig ventilation på hospitaler

Naturlig ventilation på hospitaler er specielt velegnet til:

 • Gangarealer
 • Atrier
 • TV stuer
 • Fællesrum
 • Kontorer
 • Dobbeltfacader

Hvorfor naturlig ventilation på hospitaler

 • Lave anlægsomkostninger
 • Lave driftsomkostninger / lavt energiforbrug
 • Godt indeklima (behovsstyret ventilation)
 • Høje luftskifter, forøget luftbevægelse og natkøling -> god termisk komfort
 • Personlig regulering -> forbedret oplevelse af indeklimaet
 • Pladsbesparende pga. få komponenter (bygningskroppen anvendes til lufttransport)

Download vores nye e-bog om design af bygninger med naturlig ventilation

Lær hvordan du kan bruge automatisk naturlig ventilation til at komme i mål med det perfekte bygningsdesign. Når du downloader e-bogen skriver du dig samtidig op til at modtage spændende nyheder om naturlig ventilation fra WindowMaster.