Naturlig ventilation på kontorer

Naturlig ventilation i kontorbygninger sikrer et indeklima, der fremmer velvære og skaber et arbejdsmiljø, hvor brugernes arbejds- og ind­læringsevne er højere. En anden fordel for de kunder, der vælger naturlig ventilation, er nedsat fravær grundet sygdom.

Mere plads til gavn for brugeren

Med naturlig ventilation spares der mere plads i bygningen. Erfaringer viser, at et mekanisk ventilationsanlæg typisk optager 4-7% af bygningens gulvareal. Desuden spares der plads mellem etagerne, som nemt kan udgøre 15% af bygningens højde, da der ikke skal være ventilationskanaler.

Naturlig ventilation

Naturlig ventilation regulerer indeklimaet ved hjælp af et kontrolleret luftskifte gennem vinduer, der åbnes og lukkes automatisk. Indeklimaet reguleres af sensorer, der måler luftkvaliteten i rummet. Vinduerne åbnes automatisk, hvis der er behov for frisk luft. Der installeres regn- og vindsensorer på bygningens yderside for at sikre, at vinduerne lukkes, hvis det regner eller blæser kraftigt.

Nedsæt CO2-emissionen med 40%

Naturlig ventilation i kontorer regulerer indeklimaet ved hjælp af et kontrolleret luftskifte gennem vinduerne. Sammenlignet med mekanisk ventilation bruger naturlig ventilation kun ganske lidt energi, når vinduerne åbnes og lukkes. En sammenligning af de to systemer har vist, at naturlig ventilation giver 40% lavere CO2-emission end et system med mekanisk ventilation.

Download vores nye e-bog om design af bygninger med naturlig ventilation

Lær hvordan du kan bruge automatisk naturlig ventilation til at komme i mål med det perfekte bygningsdesign. Når du downloader e-bogen skriver du dig samtidig op til at modtage spændende nyheder om naturlig ventilation fra WindowMaster.